Każdego roku SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli udziela pomocy tysiącom pacjentów. Jak pod tym względem wyglądał 2022 rok? Ile osób hospitalizowano, a ile przeprowadzono zabiegów i operacji?

– Trudno w krótki sposób opisać słowami to, jak wiele każdego dnia dzieje się w naszym szpitalu. W jednej sali ktoś się właśnie rodzi, w innej lekarze walczą o czyjeś życie, a w jeszcze innym miejscu trwają badania, na których wynik ktoś czeka z niecierpliwością. W tym samym momencie ktoś trafia jako pacjent do jednego z naszych oddziałów, a ktoś inny – już zdrowy, jest właśnie wypisywany do domu. Aby obsłużyć tak wielu chorych, każdego dnia nasza załoga wykonuje ogrom pracy. Mało kto zdaje sobie sprawę z jej skali. Dlatego też chcemy o tym opowiedzieć naszym mieszkańcom – mówi Monika Pachacz-Świderska, dyrektor SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Zacznijmy więc od hospitalizacji – w 2022 roku we wszystkich oddziałach naszego szpitala odnotowano ich łącznie ponad 27 tysięcy, z czego ponad 3,3 tys. pacjentów stanowiły dzieci. Najwięcej chorych, bo aż prawie 9,5 tys. zostało przyjętych przez Szpitalny Oddział Ratunkowy. Żadnym zaskoczeniem nie będzie również duża liczba hospitalizowanych osób z chorobami wieńcowymi – 1 919 w Oddziale Kardiologii Inwazyjnej oraz Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, a także kolejne 1 586 w Oddziale Kardiologicznym. W pozostałych oddziałach również leczyło się wielu pacjentów:

– Wewnętrzny – 1 941

– Chirurgia – 1 936

– Położniczo-Ginekologiczny – 1 946

– Pediatria – 1 299

– Neurologia – 1 289

– Ortopedia – 1 192

– Dermatologia – 1 034

– Okulistyka – 855

– Otolaryngologia – 812

– Psychiatria – 719

Prawdziwy tłum pacjentów przewinął się w 2022 roku przez przyszpitalną Przychodnię Specjalistyczną. Najbardziej oblegane były: Poradnia Ortopedczno-Urazowa, w której lekarze udzielili w sumie 15 245 porad, a także Poradnia Kardiologiczna (14 041 porad). Następnymi w kolejności, które udzieliły najwięcej porad, były:

– Poradnia Dematologiczna – 8 418

– Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc – 8 029

– Poradnia Chirurgiczna – 6 014

– Poradnia Ginekologiczno-Położnicza – 5 743

– Poradnia Zdrowia Psychicznego – 5 519

– Poradnia Okulistyczna – 5 350

– Poradnia Diabetologiczna – 4 196

– Poradnia Endokrynologiczna – 4 078

Oczywiście to nie wszystko, bo w przychodni funkcjonuje w sumie 29 poradni. – Łącznie we wszystkich, przez cały ubiegły rok udzielono ponad 100 tysięcy porad. Najbardziej pracowite pod tym względem były miesiące: marzec, październik oraz listopad. W każdym z nich, w naszych poradniach udzielano łącznie ponad 9 tysięcy porad. Zapotrzebowanie społeczne na tego typu świadczenia jest duże, ale przytoczone liczby są najlepszym dowodem na to, że robimy wszystko, aby temu sprostać – mówi Monika Pachacz-Świderska, dyrektor SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

To przychodnia, ale wracając jeszcze do szpitala, warto przytoczyć również kilka innych liczb, które pomogą w uzmysłowieniu ogromu wykonywanej tu pracy:

– 12 238 – tylu pacjentów przez cały 2022 rok obsłużono w szpitalu w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej, czyli nocą oraz w dni ustawowo wolne od pracy, kiedy nie przyjmują lekarze rodzinni

– 5 591 – tyle zabiegów i operacji wykonano w 2022 roku w naszym szpitalu

– 120 tys. – tyle badań wykonało łącznie w 2022 roku szpitalne Laboratorium (Pracownie: Analityczna, Mikrobiologiczna, Serologiczna)

O ile przedstawione dane pozwalają przybliżyć skalę działalności SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, to trzeba mieć świadomość, że to wciąż tylko fragment pracy, jaka jest tu wykonywana. – Aby opisać i podsumować funkcjonowanie każdego z naszych oddziałów, każdej poradni i każdej komórki, potrzebna byłaby książka zamiast artykułu. Nasz szpital to wielki i skomplikowany organizm, który – jak pokazują statystyki, w poszczególnych oddziałach, poradniach i pracowniach, pomaga ratować życie i przywracać zdrowie ogromnej liczbie mieszkańców. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie ciężka praca szpitalnej załogi. Dlatego dziękuję moim pracownikom za trud, jaki wkładają w swoją pracę – mówi dyrektor Monika Pachacz-Świderska.