Historia Szpitala

Szpital Miejski w Stalowej Woli został powołany do istnienia w 1953 roku.

Historię jego funkcjonowania można wyrazić kilkunastoma ważnymi datami:

 • 1948 r. – zapada decyzja rządowa o budowie szpitala w Stalowej Woli
 • lipiec 1953r.– otwarcie i oddanie do użytku społeczeństwu miasta i okolic budynku Szpitala Miejskiego. Placówka posiada wówczas 280 łóżek z następującymi oddziałami: chirurgia, wewnętrzny, ginekologia i położnictwo, dziecięcy oraz zakaźny (w oddzielnym budynku ).
 • W latach 1954-61powstają nowe oddziały: laryngologiczny, neurologiczny (oddziały te nie przekraczały 20 łóżek).
 • 1962 r. – powstaje Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej.
 • 1965 r. – łóżka dermatologiczne na oddziale przeciwgruźliczym. W 1966 r, po likwidacji tego oddziału i przeniesieniu do Nowej Dęby powstaje 22 łóżkowy Oddział Dermatologiczny, który po przebudowie i rozbudowie w 1982 r. liczy 51 łóżek.
 • Lata 70-te to wzrost zatrudnienia w zakładach przemysłowych miasta i okolic, bardzo duży brak łóżek; powstaje koncepcja budowy nowego pawilonu szpitalnego.
 • 1978 r.– początek budowy nowego pawilonu szpitalnego.
 • 1989 r. – uroczyste przekazanie nowego pawilonu do dyspozycji służby zdrowia.
 • 1993 r. – powstanie Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej
 • 1998 r. – reorganizacja służby zdrowia; powstaje Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli.
 • 2002 r. – utworzenie Stacji Dializ i Oddziału Nefrologii
 • 2003 r. – utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratownictwa Medycznego.
 • 2004 r. – utworzenie Oddziału Psychiatrycznego.
 • 2004 r. – utworzenie Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych tzw. Detox
 • 2005 r. – rozpoczęcie budowy Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego
 • 2006 r. – utworzenie Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii z Pracownią Hemodynamiki i Pracownią Wszczepu Rozruszników
 • 2010 r. – utworzenie Oddziału Udarowego
 • 2010 r. – utworzenie Pododdziału Urologicznego w Oddziale Chirurgii
 • 2012 r. – utworzenie Oddziału Psychiatrii Dziennej
 • 2012 r. – przebudowa Oddziału Położniczego i Neonatologicznego
 • 2013 r. – utworzenie Pododdziału Chirurgii Naczyniowej w Oddziale Chirurgii Ogólnej
 • 2013 r. – powstaje Pracownia Radiologii Zabiegowej z salą hybrydową
 • 2018 r. – remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz otwarcie lądowiska wyniesionego
 • 2019 r. – otwarcie nowego bloku operacyjnego z pracownią endoskopii oraz centralnej sterylizatorni
 • 2019 r. – przebudowa i modernizacja prosektorium

Zakupy specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej, podnoszenie kwalifikacji personelu, lepsze zarządzanie – to wszystko pozwoliło służbie zdrowia w Stalowej Woli osiągnąć wysoki poziom.