Centrum Zdrowia Psychicznego

Od dnia 1 sierpnia 2022 roku w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli działa Centrum Zdrowia Psychicznego.

Zgodnie z założeniami programu pomoc udzielana w Centrum Zdrowia Psychicznego, przebiegać będzie szybko, bez skierowania i bezpłatnie – również dla osób nieubezpieczonych. Może obejmować wizyty w poradni, pobyt na oddziale dziennym lub stacjonarnym, wsparcie zespołu leczenia środowiskowego, który odwiedza pacjenta w domu, by pomagać jemu i jego rodzinie. Indywidualny plan terapii i zdrowienia opracowany jest przez specjalistów na podstawie kontaktu z osobą doświadczającą kryzysu psychicznego.

Struktura organizacyjna stalowowolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego:

 • Świadczenia stacjonarne, czyli całodobowa opieka w szpitalu – pomocy udziela całodobowo i we wszystkie dni tygodnia Oddział Psychiatrii w SPZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli

 • Świadczenia niestacjonarne psychiatryczne udzielane są (tak, jak dotychczas) w Oddziale Psychiatrycznym Dziennym, działającym od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-14:30

 • Świadczenia ambulatoryjne są udzielane Stalowej Woli w dwóch punktach:
  – od poniedziałku do piątku w przyszpitalnej Poradni Zdrowia Psychicznego (godz. 7:30 – 15:05)
  – od poniedziałku do czwartku w Poradni Zdrowia Psychicznego w SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego, czyli w popularnym ambulatorium

 • Dodatkowo udzielane są również świadczenia w miejscu zamieszkania pacjenta, oparte na wizytach domowych i pracy terapeutycznej z nim oraz z jego rodziną. Tym, dla mieszkańców powiatu stalowowolskiego zajmuje się Zespół Leczenia Środowiskowego, mieszczący się na terenie stalowowolskiego szpitala.

 • Na terenie Niska działa ZLŚ dla mieszkańców powiatu niżańskiego wraz z punktem Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym

Do Punktów Zgłoszeniowo – Koordynacyjnych można zgłosić się osobiście bez skierowania, od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 8.00- 18.00. Aby uzyskać pomoc można skorzystać z dowolnej formy kontaktu (kontakt telefoniczny lub wizyta osobista).

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny w Stalowej Woli:

Koordynator Punktu Zgłoszeniowo – Koordynacyjnego
mgr Anna Dul-Anioł – Specjalista Zdrowia Publicznego

Gabinet koordynatora mieści się w Poradni Zdrowia Psychicznego (budynek Oddziału Psychiatrycznego) przy ulicy Staszica 4 w Stalowej Woli

Kontakt telefoniczny:

 •  510 039 819 – Koordynator w Punkcie Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym
 • 519 342 519 – Zespół Leczenia Środowiskowego

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny w Nisku:

 • 519 342 551 – Koordynator w Punkcie Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym
 • 519 342 557 – Zespół Leczenia Środowiskowego

Poradnie Zdrowia Psychicznego:

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego w Stalowej Woli ul. Staszica 4, tel. do rejestracji 15 84 33 300 (rejestracja czynna w godzinach 7:00-15:00)

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego w Stalowej Woli SPZOZ (Ambulatorium) przy ul. Kwiatkowskiego 2, tel. do rejestracji 15 813 50 07

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego w Nisku – NZOZ Głow-Med, ul. 3 Maja 32a, tel. do rejestracji 15 814 18 59

Oddział Dzienny Psychiatryczny w Stalowej Woli ul. Staszica 4.
Tel.: do Gabinetu Lekarskiego 15 84 33 153 (czynny od poniedziałku do piątku)

Oddział Psychiatryczny w Stalowej Woli ul. Staszica 4.
Tel.: 15 84 33 113 (Sekretariat czynny do godziny 14:00).

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego – Michał Ponikowski:

 • tel. 664 083 071
 • e-mail m.ponikowski@rpp.gov.pl