Centrum Zdrowia Psychicznego

Od dnia 1 sierpnia 2022 roku w Powiatowym Szpialu Specjalistycznym w Stalowej Woli działać będzie Centrum Zdrowia Psychicznego.

Zgodnie z założeniami programu pomoc udzielana w Centrum Zdrowia Psychicznego, przebiegać będzie szybko, bez skierowania i bezpłatnie – również dla osób nieubezpieczonych. Może obejmować wizyty w poradni, pobyt na oddziale dziennym lub stacjonarnym, wsparcie zespołu leczenia środowiskowego, który odwiedza pacjenta w domu, by pomagać jemu i jego rodzinie. Indywidualny plan leczenia będzie opracowywany przez specjalistów na podstawie kontaktu z osobą doświadczającą kryzysu psychicznego.

Struktura organizacyjna stalowowolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego:

  • świadczenia stacjonarne, czyli całodobowa opieka w szpitalu – pomocy udziela całodobowo i we wszystkie dni tygodnia Oddział Psychiatrii w SPZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli

  • świadczenia niestacjonarne psychiatryczne udzielane są (tak, jak dotychczas) w Oddziale Psychiatrycznym Dziennym, działającym od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-14:30

  • świadczenia ambulatoryjne są udzielane Stalowej Woli w dwóch punktach: od poniedziałku do piątku w przyszpitalnej Poradni Zdrowia Psychicznego (godz. 7:30 – 15:05) oraz również popołudniami – od poniedziałku do czwartku, w Poradni Zdrowia Psychicznego w SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego, czyli w popularnym Ambulatorium. Kolejna na obszarze działania stalowowolskiego CZP Poradnia Zdrowia Psychicznego działa w Nisku – to NZOZ Głow-Med

  • dodatkowo udzielane są również świadczenia w miejscu zamieszkania pacjenta, oparte na wizytach domowych i pracy terapeutycznej z nim oraz z jego rodziną. Tym, dla mieszkańców powiatu stalowowolskiego zajmuje się Zespół Leczenia Środowiskowego (ZLŚ nr 1), mieszczący się na terenie stalowowolskiego szpitala. W planach jest również uruchomienie ZLŚ nr 2 na terenie Szpitala Powiatowego w Nisku – dla mieszkańców powiatu niżańskiego.

Do Punktu Zgłoszeniowo – Koordynacyjnego można zgłosić się osobiście bez skierowania, od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 8.00- 18.00. Aby uzyskać pomoc można skorzystać z dowolnej formy kontaktu (kontakt telefoniczny lub wizyta osobista).

Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny:

  • gabinet koordynatora mieści się w Poradni Zdrowia Psychicznego (budynek Oddziału Psychiatrycznego) przy ulicy Staszica 4 w Stalowej Woli

  • kontakt telefoniczny

         510 039 819 – Koordynator w Punkcie Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym

         519 342 526 – Zespół wyjazdowy 1

         519 342 519 – Zespół wyjazdowy 2

Poradnie Zdrowia Psychicznego:

  • Poradnia Zdrowia Psychicznego w Stalowej Woli ul. Staszica 4, tel. do rejestracji 15 84 33 300

  • Poradnia Zdrowia Psychicznego w Stalowej Woli SPZOZ (Ambulatorium) przy ul. Kwiatkowskiego 2, tel. do rejestracji 15 813 50 07

  • Poradnia Zdrowia Psychicznego w Nisku – NZOZ Głow-Med, ul. 3 Maja 32a, tel. do rejestracji 15 814 18 59

Oddział Dzienny Psychiatryczny w Stalowej Woli ul. Staszica 4, tel. do Gabinetu Lekarskiego 15 84 33 153

Oddział Psychiatryczny w Stalowej Woli ul. Staszica 4, tel. do Izby Przyjęć 15 84 33 113.