Cennik opłat za świadczenia zdrowotne

Cennik opłat za świadczenia zdrowotne – Pobierz (pdf, 2 MB)

Załącznik do umowy badania profilaktyczne – cennik –  Pobierz (pdf, 80 KB)

Zarządzenie 48/2023 Dyrektora Powiatowego Szpitala Specjalistycznego z zmieniające zarządzenie w sprawie opłat –Pobierz(pdf 88KB)