Regulamin Organizacyjny

1. Treść Regulaminu Organizacyjnego:

2. Załączniki do regulaminu:

3. Zarządzenie Nr 63/2016 z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpital Specjalistycznego w Stalowej Woli:

4. Zarządzenie Nr 68/2016 z dnia 10 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpital Specjalistycznego w Stalowej Woli:

5. Zarządzenie Nr 33/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpital Specjalistycznego w Stalowej Woli:

6. Zarządzenie Nr 13/2019 z dnia 04 marca 2019 roku w sprawie ustalenia liczby łóżek w oddziałach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego:

7. Zarządzenie Nr 18/2021 z dnia 29 marca  2021 roku Dyrektora Powiatowego Szpital Specjalistycznego w Stalowej Woli zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia  Regulaminu Organizacyjnego  Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli:

8. Zarządzenie Nr 3/2022 z dnia 7 stycznia 2022 roku Dyrektora Powiatowego Szpital Specjalistycznego w Stalowej Woli zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia  Regulaminu Organizacyjnego  Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli:

9. Zarządzenie Nr 46/2022 z dnia 20 lipca 2022 roku Dyrektora Powiatowego Szpital Specjalistycznego w Stalowej Woli zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia  Regulaminu Organizacyjnego  Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli:

10. Zarządzenie Nr 48/2022 z dnia 21 lipca 2022 roku w sprawie ustalenia liczby łóżek w oddziałach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na potrzeby osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kierowanych ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego:

11. Zarządzenie Nr 77/2022 z dnia 25 października 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli:

12. Zarządzenie nr 25/2023 z dnia 17 maja 2023 r. Dyrektora Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli:

13. Zarządzenie nr 67/2023 z dnia 6 listopada 2023 r. Dyrektora Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli:

14. Zarządzenie nr 13/2024 Dyrektora Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli z dnia 29 marca 2024 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli:

15. Zarządzenie nr 37/2024 Dyrektora Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli z dnia 26 czerwca 2024 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli: