Oddział Dzienny Psychiatryczny

ADRES / POŁOŻENIE

ul. Staszica 4
37-450 Stalowa Wola

psychiatriadzienna@szpital-stw.com

TELEFONY

 • 15 84 33 153 – Gabinet lekarski

 • 15 84 33 154 – Sala terapii

wszystkie działy i oddziały

 KADRA: 

Lekarz Kierujący Oddziałem:

 • lek. Justyna Stawowy – Specjalista Psychiatrii


OPIS ODDZIAŁU: 

Dzienny Oddział Psychiatryczny został utworzony 01 grudnia 2011r, liczy 24 miejsca i mieści się w budynku Oddziału Ogólnopsychiatrycznego na terenie szpitala.

Celem Oddziału Dziennego jest zapewnienie kompleksowej diagnostyki, terapii i rehabilitacji psychiatrycznej pacjentom, których stan zdrowia jest na tyle dobry, że nie wymagają hospitalizacji całodobowej. Zajęcia w oddziale trwają od godziny 7.30 do 15.00, od poniedziałku do piątku, po czym pacjenci wracają do swojego środowiska, domu, rodziny. Hospitalizacja Dzienna daje możliwość diagnostyki i terapii o intensywności i efektywności porównywalnej z pobytem na oddziale całodobowym (zapewniona możliwość codziennego kontaktu z pacjentem, przeprowadzenia badań lekarskich, psychiatrycznych, psychologicznych,a przede wszystkim obserwacja funkcjonowania w grupie).

Proponowana forma leczenia przeznaczona jest dla pacjentów dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, bez wskazań do leczenia całodobowego, dla pacjentów po pobycie w szpitalu jako kontynuacja leczenia, dla pacjentów u których dotychczasowe leczenie ambulatoryjne nie było skuteczne lub u których ustalenie rozpoznania w warunkach ambulatoryjnych jest trudne.

Czas pobytu jest uzależniony od rodzaju schorzenia i jego nasilenia, może sięgać 12 tygodni.
Pacjenci na oddziale otrzymują jeden posiłek oraz leki zgodnie z zaleceniami lekarskimi.

Do korzyści leczenia w oddziale dziennym należą: utrzymanie związku chorego z osobami bliskimi, możliwość oddziaływania na najbliższe otoczenie pacjenta, ułatwianie adaptacji do środowiska po leczeniu szpitalnym, zwiększenie autonomii pacjenta, zmniejszenie oporów przed leczeniem psychiatrycznym.

 • zaburzeń nerwicowych

 • zaburzeń depresyjnych

 • zaburzeń psychicznych, takich jak schizofrenia,

  psychozy urojeniowe, zaburzenia afektywne dwubiegunowe i inne

 • zaburzenia osobowości

USŁUGI: 

 • psychoterapię indywidualną i grupową

 • porady lekarza psychiatry

 • terapię zajęciową

 • zebrania społeczności terapeutycznej

 • psychoedukację

 • psychorysunek

 • zajęcia kulinarne

 • spacer, zajęcia, wycieczki w terenie 

Zadaniem oddziału jest osiągnięcie poprawy funkcjonowania pacjentów i samopoczucia na każdym etapie choroby poprzez diagnozowanie, leczenie i rehabilitację. Oddział w ramach swej działalności prowadzi również edukację i promocję zdrowia psychicznego.

 • arteterapia (zajęcia plastyczne, rękodzieło itp.)

 • ludoterapia (gry towarzyskie)

 • biblioterapia, filmoterapia

 • relaksacja połączona z muzykoterapią

 • trening poznawczy(ćwiczenia pamięciowe i na spostrzegawczość, usprawniające percepcję)

 • trening uważności

PLIKI DO POBRANIA: 

 • Pobierz (pdf, 102KB) – Skierowanie na badanie tomografii komputerowej
 • Pobierz (pdf, 59KB) – Przygotowanie pacjenta
 • Pobierz (pdf, 72KB) –  Informacje dla lekarza kierującego

GALERIA: