Samodzielny Publiczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

ul. Staszica 4,
37-450 Stalowa Wola
sekretariat@szpital-stw.com

NR KRS: 000 000 9325
NIP: 865-20-75-413
REGON: 000312567
NR księgi rejestrowej w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000010188

Adres skrzynki ePUAP: /1818011/SkrytkaESP

POZ:

15 84 33 240

SOR:

15 84 33 355

Przychodnia:

15 840 85 00

Informacja: (czynna 7:00-14:35)

15 84 33 233

Szczepienia przeciwko COVID-19:

15 84 33 299

 • Informacja Szpitala:  15 84 33 233 (czynna od 7:00 do 14:35) (Rejestracja USG)
 • POZ – Lekarz: 15 84 33 152
 • POZ – Pielęgniarka (gabinet zabiegowy): 15 84 33 240
 • SOR:  15 84 33 365
 • Przychodnia (Kartoteka): 15 84 33 265 ;  15 84 33 340
 • Lekarz dyżurny Pracowni Hemodynamiki: 501 677 476
 • Oddziały: Wewnętrzny, Otolaryngologiczny, Neurologiczny, Nefrologiczny, Ortopedyczny, Chirurgiczny, OAiIT – tel. 15 84 33 285  
 • Oddziały: Okulistyczny, Pediatryczny, Ginekologiczno-Położniczy, Noworodkowy, Kardiologiczny – tel. 15 84 33 356  
 • Oddział Dermatologiczny: tel. 15 84 33 257
 • Oddział Psychiatryczny: tel. 15 84 33 113

 Szczegółowy wykaz kontaktów: 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4
37-450 Stalowa Wola

Adres e-mail:
sekretariat@szpital-stw.com

Adres skrzynki ePUAP:
/1818011/SkrytkaESP

NR KRS: 000 000 9325
NIP: 865-20-75-413
REGON: 000312567
NR księgi rejestrowej w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000010188

POŁOŻENIE:
Powiatowy Szpital Specjalistyczny położony jest w południowo-wschodniej części miasta Stalowa Wola, otoczony od północy ulicą Mickiewicza, od zachodu ul. Staszica i od wschodu ul. Wyszyńskiego. Główny wjazd do szpitala znajduje się od strony północnej

Numery telefonów:
 • 158433360 – Kierownik Pracowni Analitycznej
 • 158433222 – Pracownia Analityczna
 • 158433260 – Pracownia Hematologii i Koagulologii
 • 158433362 – Pracownia Mikrobiologiczna
 • 158433297 – Pracownia Serologii Grup Krwi

Adres e-mail:
lab@szpital-stw.com

Główny specjalista, koordynator zespołu158433319
Pokój 3A158433315
Pokój 3B158433272

Adres e-mail:
kadry@szpital-stw.com

 
Kierownik158433316
Informatycy158433170
Informatycy158433370
Inspektor BHP158433208
Oddział Chirurgiczny Ogólny z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Pododdziałem Neurochirurgii
 
Numery telefonów:
 • 158433259 – Gabinet lekarski
 • 158433276 – Odcinek kobiecy
 • 158433387 – Odcinek męski
 • 158433380 – Odcinek pooperacyjny
 • 158433278 – Pielęgniarka Oddziałowa
 • 158433396 – Sekretariat

Adres e-mail:

Numery telefonów:
 • 158433333 – Dyżurka pielęgniarek – II p.
 • 158433274 – Gabinet lekarski
 • 158433257 – Izba Przyjęć
 • 158433258 – Ordynator
 • 158433275 – Pielęgniarka Oddziałowa
 • 158433253 – Pracownia Fotochemioterapii
 • 158433256 – Pracownia Fotochemioterapii
 • 158433268 – Sekretariat

Adres e-mail:

dermatologia@szpital-stw.com

 

Oddział Kardiologii Inwazyjnej oraz Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
 
Numery telefonów:
 • 158433136 – Dyżurka pielęgniarek
 • 158433142 – Dyżurny hemodyn.
 • 158433135 – Gabinet lekarski
 • 158433138 – Kontrola rozruszników
 • 158433140 – Pracownia Echokardiografii
 • 158433133 – Ordynator
 • 158433134 – Pielęgniarka oddziałowa
 • 158433139 – Pracownia Prób Czynnościowych Oddz. Kard. Inw.
 • 158433144 – Rozruszniki – sterownia
 • 158433137 – Sala R
 • 158433131 – Sekretariat
 • 158433143 – Sekretariat
 • 158433141 – Sterownia hemodyn.
 • 158433102 – Transmisja ekg
 • 158433148 – Transmisja ekg

Adres e-mail:

inwazyjna@szpital-stw.com

 
Numery telefonów:
 • 158433346 – Dyżurka pielęgniarek
 • 158433344 – Gabinet lekarski
 • 158433126 – Gabinet ordynatora
 • 158433343 – Pielęgniarka Oddziałowa

Adres e-mail:

neonatologia@szpital-stw.com

Numery telefonów:
 • 158433324 – Gabinet Biegunkowy
 • 158433318 – Gabinet lekarski
 • 158433326 – Holl
 • 158433323 – Kuchenka oddziałowa
 • 158433321 – Lekarz dyżurny
 • 158433317 – Ordynator
 • 158433322 – Pielęgniarka Oddziałowa
 • 158433325 – Sekretariat

Adres e-mail:

pediatria@szpital-stw.com

 
Numery telefonów:
 • 158433106 – Gabinet Lekarski / Sekretariat
 • 158433105 – Gabinet Ordynatora
 • 158433107 – Gabinet Psychologa
 • 158433115 – Gabinet zabiegowy (Elektrowstrząsy)
 • 158433113 – Izba Przyjęć
 • 158433108 – Pielęgniarka Oddziałowa
 • 158433123 – Pokój badań
 • 158433111 – Punkt Pielęgniarski odc. męski
 • 158433110 – Punkt Pielęgniarski odc. żeński

Adres e-mail:

psychiatria@szpital-stw.com

Numery telefonów:
 • 158433357 – Dziecięca izba przyjęć
 • 158433240 – Gabinet zabiegowy
 • 158433356 – Izba przyjęć – Nowy pawilon
 • 158433285 – Izba przyjęć – Stary pawilon
 • 158433373 – Pielęgniarka oddziałowa
 • 158433355 – Sekretariat
 • 158433365 – SOR ogólny
 • 158433127 – SOR urazowy

Adres e-mail:

sor@szpital-stw.com

KZ NSZZ Solidarność15 843 32 12
Federacja Związków Zawodowych POZ15 843 32 95
 
Numer telefonu: 15 843 31 57
Adres e-mail:

referentjakosc@szpital-stw.com

Sekretariat – 15 843 32 05

Kancelaria – 15 843 32 80

P. o Dyrektor
Beata Barcicka-Kłosowska – 15 843 33 76

Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa
 – 15 843 32 71

Z-ca Dyrektora d/s Administracyjno – Eksploatacyjnych
Jolanta Mazur15 843 32 10

Z-ca Dyrektora d/s Finansowych
Piotr Fonfara – 15 843 31 65

Naczelna Pielęgniarka
Beata Koń15 843 32 82

Adres e-mail:
sekretariat@szpital-stw.com

Numery telefonów:
 • 15 84 33 233 Rejestracja na USG
 • 15 84 33 228 – Rejestracja na RTG
 • 15 84 33 334 – Rejestracja na Tomografię Komputerową
 • 158433213 – Pokój socjalny
 • 158433281 – Pracownia EEG
 • 158433242 – Pracownia EEG dla dzieci
 • 158433261 – Pracownia EKG
 • 158433220 – Pracownia USG
 • 158433129 – Pracownia USG dla dzieci
 • 158433335 – Gabinet Lekarski
 • 158433290 – Gabinet Lekarski Opisowy

Adres e-mail:
rtg@szpital-stw.com

Numery telefonów:
 • 158433227 – Fizykoterapia
 • 158433267 – Kierownik, Sala ćwiczeń
 
Kierownik158433201
Magazyn Gospodarczy i Medyczny158433247
Magazyn Techniczny158433254
Zaopatrzenie158433354
Zamówienia158433397
Ochrona158433312
Impel158433382
Impel158433383
Bar158433263
Portiernia158433200
Szpitalny Oddział Ratunkowy15 8433221
Stacja Dializ15 8433399
OAiIT15 8433390
Oddział Kardiologii Inwazyjnej15 8433143
Oddział Kardiologiczny15 8433211
Oddział Psychiatryczny15 8433108
Oddział Ginekologiczny15 8433226
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia15 8433397
Apteka – pokój kierownika15 8433368
Kancelaria – Dyrekcja15 8420672
Numery telefonów:
 • 158433289 – Dyżurka pielęgniarek
 • 158433232 – Gabinet Lekarski
 • 158433313 – Lekarz dyżurny
 • 158433238 – Pielęgniarka Oddziałowa

Adres e-mail:

ortopedia@szpital-stw.com

Numery telefonów:
 • 158433226 – Ginekologia – Gabinet lekarski
 • 158433202 – Ginekologia – Gabinet lekarski
 • 158433332 – Ginekologia – Gabinet zabiegowy
 • 158433331 – Ginekologia – Instrumentariuszki
 • 158433338 – Ginekologia – Korytarz
 • 158433330 – Ginekologia – Pielęgniarka oddziałowa
 • 158433336 – Ginekologia – Pokój socjalny
 • 158433329 – Ginekologia – Sekretariat
 • 158433328 – Ordynator
 • 158433104 – Sala konferencyjna

Adres e-mail:

ginekologia@szpital-stw.com

 
Numery telefonów:
 • 158433112 – Dyżurka pielęgniarek

Adres e-mail:

olaza@szpital-stw.com

Numery telefonów:
 • 158433216 – Dyżurka pielęgniarek
 • 158433215 – Gabinet Lekarski
 • 158433327 – Ordynator
 • 158433389 – Pielęgniarka Oddziałowa
 • 158433145 – Sala udarowa
 • 158433128 – Sekretariat

Adres e-mail:

neurologia@szpital-stw.com

 
Położnictwo – Pokój socjalny158433214
Blok porodowy158433358
Blok porodowy – pokój socjalny158433204
Położnictwo – Gabinet lekarski158433348
Położnictwo – Sekretariat158433347
Położnictwo – Dyżurka położnych158433349
Położnictwo – Pielęgniarka oddziałowa158433342
Pracownia Radiologii Zabiegowej158433155
Specjalista ds. Epidemiologii158433372
Pracownia Cytologiczna158433264
Zakład Patologii – Prosektorium158433273
Pracownia Endoskopowa   15 843 32 49

Kontroling finansowy 15 843 33 75
Kontrola wewnętrzna 15 843 32 69

Starszy Informatyk158433149
Archiwum158433364
Archiwum 2158433116
Statystyka medyczna158433369
Ruch chorych – stary pawilon158433221
Statystyka medyczna158433147
Ruch chorych – nowy pawilon158433384
Kierownik158433299

Adres e-mail:
dz-analiz@szpital-stw.com

 
Główny Księgowy158433248
Księgowość materiałowa158433394
Kasjer158433245
Płace158433262
  

Adres e-mail:
ksiegowosc@szpital-stw.com
place@szpital-stw.com

 

Inspektor ds. obronnych, Pełnomocnik ochrony
15 843 32 43

Sekcja Utrzymania Ruchu -Z-ca Kierownika158433353
Inżynier serwisowy158433118
Ślusarnia158433361
Sprężarkownia, Tlenownia158433371
Kierownik158433284

Adres e-mail:
eksploatacja@szpital-stw.com

Kuchnia158433219
Numery telefonów:
 • 158433393 – Dyżurka pielęgniarek
 • 158433390 – Gabinet Lekarski
 • 158433392 – Pielęgniarka Oddziałowa
 • 158433391 – Sala Chorych
 • 158433203 – Szatnia

Adres e-mail:

oit@szpital-stw.com

Numery telefonów:
 • 158433266 – Gabinet lekarski
 • 158433230 – Odcinek kobiecy – pielęgniarki
 • 158433229 – Odcinek męski – pielęgniarki
 • 158433231 – Ordynator
 • 158433255 – Pielęgniarka Oddziałowa
 • 158433237 – Sekretariat

Adres e-mail:

wewnetrzny@szpital-stw.com

 
Numery telefonów:
 • 158433307 – Dyżurka pielęgniarek
 • 158433304 – Gabinet lekarski
 • 158433218 – Gabinet Ordynatora
 • 158433125 – Gabinet USK
 • 158433308 – Pielęgniarz oddziałowy
 • 158433302 – Pokój socjalny
 • 158433151 – Pracownia Holterów
 • 158433303 – Pracownia Prób Czynnościowych Oddz. Kard.
 • 158433150 – Pracownia Testów
 • 158433301 – Sala reanimacyjna
 • 158433211 – Sekretariat

Adres e-mail:

kardiologia@szpital-stw.com

Numery telefonów:
 • 158433386 – Gabinet lekarski
 • 158433385 – Pielęgniarka Oddziałowa
 • 158433378 – Posterunek pielęgniarski
 • 158433379 – Sekretariat

Adres e-mail:

nefrologia@szpital-stw.com

 
Numery telefonów:
 • 158433217 – Holl pielęgniarki
 • 158433310 – Ordynator, Gabinet Lekarski
 • 158433309 – Pielęgniarka Oddziałowa, Sekretariat
 • 158433314 – Pokój badań

Adres e-mail:

okulistyka@szpital-stw.com

Numery telefonów:
 • 158433153 – Gabinet lekarski
 • 158433154 – Sala terapii

Adres e-mail:

psychiatriadzienna@szpital-stw.com

 
Poradnia Zaburzeń i Wad Rozwojowych Dzieci 158433377
Poradnia Otolaryngologiczna 158433339
Kartoteka 158408500
Poradnia Zdrowia Psychicznego 158433300
Poradnia Okulistyczna 158433244
Poradnia Zdrowia Psychicznego 158433122
Poradnia Dermatologiczna 158433252
Poradnia Diabetologiczna 158433103
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc 158433291
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc – Gabinet Lekarski 158433251
Poradnia Ginekologiczno – Położnicza 158433295
Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia 158433117
Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia 158433119
Kartoteka
Poradnia Kardiologiczna 158433337
Poradnia Dermatologiczna – kartoteka 158433288
Poradnia Medycyny Pracy – Kartoteka 158433224
Poradnia Diabetologiczna 158433146
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 158433209
Poradnia Neurologiczna 158433130
Poradnia Zdrowia Psychicznego 158433121
Poradnia Chirurgii Ogólnej 158433100
Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia 158433109
Poradnia Reumatologiczna 158433320
Poradnia Hepatologiczna 158433250
Poradnia Urologiczna 158433363
Poradnia Gastroenterologiczna 158433223
Poradnia Medycyny Pracy 158433286
Poradnia Zdrowia Psychicznego 158433120
Pracownia Endoskopowa 158433249

lek. Beata Barcicka – Kłosowska 

Telefon: – 509 403 818

E-mail: – pelnomocnikpacjenta@szpital-stw.com

Oddziałowa158433345
Posterunek pielęgniarki, strona – (czysta)158433359
Kierownik158433341
Inżynier serwisowy158433351
Posterunek pielęgniarki, strona + (brudna)158433235
Gabinet lekarski158433399
Lekarz zespołu wyjazdowego R115 843 33 74
Dyspozytor15 843 32 77
Ratownicy medyczni15 843 32 70
Kierownik158433367

Adres e-mail:
apteka@szpital-stw.com

Treść | Menu | Dostępność