Programy Lekowe

W ramach Programów Zdrowotnych (Lekowych) realizowane są:

1. Program leczenia stwardnienia rozsianego

Cel programu:

 • zmniejszenie odsetka osób niepełnosprawnych dotkniętych SM pozwalające na powrót chorych do czynnego życia i pracy zawodowej
 • poprawa sprawności ruchowej
 • powstrzymanie postępu choroby, zapobieganie wystąpieniu lub pogłębieniu się inwalidztwa
  Realizacja programu: Poradnia Neurologiczna lub Oddział Neurologiczny

2. Program leczenia łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym

Cel programu:

 • uzyskanie kontroli nad aktywnością choroby – indukcja i utrzymanie remisji
 • poprawa jakości życia chorych poprzez powrót do pełnej aktywności życiowej bez konieczności ciągłej terapii
 • zmniejszenie liczby powikłań stawowych pozastawowych u pacjentów
 • zniesienie barier fizycznych w dostępie do leczenia
  Realizacja programu: Poradnia Dermatologiczna lub Oddział Dermatologiczny


3. 
Program leczenia niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek

Cel programu:

 • osiągniecie docelowego poziomu hemoglobiny u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek
 • poprawa wydolności organizmu i jakości życia chorych

  Realizacja programu: Poradnia Nefrologiczna lub Oddział Nefrologii i Dializoterapii


4. Program leczenia wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych

Cel programu:

 • uniknięcie konieczności usunięcia gruczołów przytarczycznych
 • zmniejszenie liczby i ciężkości dodatkowych powikłań sercowo-naczyniowych oraz kostnych u pacjentów
 • poprawa jakości życia

Realizacja programu: Poradnia Nefrologiczna lub Oddział Nefrologii i Dializoterapii

5. Program leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)

Cel programu:

 • terapia polega na podawaniu do wnętrza gałki ocznej zastrzyków zawierających innowacyjne leki (tzw. leki anty-VEGF)

 • zastrzyki mają za zadanie spowolnić rozwój postaci mokrej AMD i ustabilizować widzenie

 • u wielu chorych można uzyskać dobre efekty, które pozwalają na normalne funkcjonowanie

 • skuteczność terapii zależy także od dobrej współpracy pomiędzy pacjentem i lekarze

      Realizacja programu: Oddział Okulistyczny