Misja Szpitala

Misją SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego

w Stalowej Woli jest:

Udzielanie profesjonalnej opieki zdrowotnej gwarantującej bezpieczeństwo i satysfakcję pacjentów leczonych w naszym szpitalu.