O Szpitalu

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Świadczy usługi lecznictwa zamkniętego na oddziałach w zakresie chorób:

 • wewnętrznych,
 • dziecięcych,
 • ginekologiczno-położniczych,
 • gardła,
 • krtani,
 • nosa i uszu,
 • wymagających leczenia operacyjnego,
 • narządu wzroku,
 • układu nerwowego,
 • skóry,
 • serca i układu krążenia,
 • nerek,
 • wcześniaków i noworodków,
 • układu kostno-stawowego,
 • powstałych w wyniku ciężkich urazów wielonarządowych,
 • alkoholowych,
 • psychicznych,
 • psychosomatycznych.

Ponadto Szpital dysponuje nowoczesną bazą diagnostyczno – leczniczą, w zakresie której wykonujemy usługi:

 • całodobowe RTG i USG,
 • mammografii,
 • tomografii komputerowej,
 • EEG dla dzieci i dorosłych,
 • badań laboratoryjnych,
 • badań serologicznych,
 • badań mikrobiologicznych,
 • endoskopii,
 • badań cytologicznych,
 • krioterapii,
 • laseroterapii,
 • audiometrii,
 • prób wysiłkowych,
 • rehabilitacji.

Wprowadzamy nowe metody leczenia we wszystkich specjalnościach, między innymi:

 • operacje usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji (aparat LEGACY),
 • wszczepianie kardiostymulatorów serca,
 • prowadzenie zabiegów operacyjnych za pomocą laparoskopii na oddziale chirurgicznym, ortopedycznym i ginekologicznym,
 • zabiegi endourologiczne URS i PCNL.

Od początku swego istnienia Szpital stawiał sobie za cel profesjonalne udzielanie świadczeń zdrowotnych i promowanie zdrowia. Priorytetową wartością dla naszego personelu medycznego jest ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia człowieka. Kadra medyczna swą codzienną pracą sprawia, że Szpital w Stalowej Woli jest dziś nowoczesną placówką medyczną. Przed nami nowe zadania. Aby utrzymać i stale podnosić poziom usług, musimy odnowić podstawowy sprzęt medyczny oraz wzbogacić go o najnowsze osiągnięcia techniki. Konieczna jest dalsza realizacja projektu komputeryzacji Szpitala.