Pracownie Diagnostyki Laboratoryjnej

 KADRA: 

Kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Kierownik Laboratorium :

 •  Marcin Tutak

Kierownik Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej:

 • Marta Rokicka

Kierownik Pracowni Serologicznej z Bankiem Krwi:

 • Joanna Żak

OPIS DZIAŁU: 

W skład Medycznego Laboratorium Diagnostycznego  wchodzą 3 pracownie:
 • Laboratorium
 • Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej
 • Pracownia Serologiczna z Bankiem Krwi

Wszystkie pracownie wyposażone są w nowoczesną aparaturę i systemy analityczne.
Laboratorium jest czynne całą dobę i wykonuje w szczególności:

 • badania rutynowe z zakresu analityki, mikrobiologii i serologii transfuzjologicznej:
 • w dniach i godzinach zasadniczej pracy laboratorium
 • badania dyżurowe: poza godzinami normalnej pracy laboratorium
Do zadań Laboratorium, Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej oraz Pracowni Serologicznej należą:
 • sprostać rosnącym potrzebom pacjentów i personelu medycznego poprzez wykonywanie badań na najwyższym poziomie
 • wykonywanie badań właściwości fizykalnych i składu płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin w celu rozpoznawania chorób i ich zapobieganiu
 • wykonywanie badań analitycznych, mikrobiologicznych i z zakresu serologii transfuzjologicznej tak, aby spełniały one wymagania co do jakości badań (wiarygodność, porównywalność, reprezentatywność, dostępność)
 • wykonywanie badań na rzecz pacjentów Szpitala, przychodni specjalistycznej i pacjentów indywidualnych.

PLIKI DO POBRANIA: 

 • Wykaz oraz cennik badań wykonywanych w Laboratorium, Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej oraz Pracowni Serologicznej – Pobierz (pdf, 35 KB)