Dyrekcja Szpitala

Dyrektor
Monika Pachacz-Świderska

z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Andrzej Komsa

z-ca Dyrektora ds. Administracyjno – Eksploatacyjnych
Jolanta Mazur

z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Piotr Fonfara

p. o. Naczelnej Pielęgniarki
Beata Koń