Dyrekcja Szpitala

Dyrektor
P. o Beata Barcicka-Kłosowska

z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

z-ca Dyrektora ds. Administracyjno – Eksploatacyjnych
Jolanta Mazur

z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Piotr Fonfara

Naczelna Pielęgniarka
Beata Koń