Rejestracja PSIM

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli umożliwia pacjentom skorzystanie z rejestracji internetowej do poradni specjalistycznych w ramach Podkarpackiego Sys temu Integracji Medycznej. Rejestracja online do Poradni Specjalistycznych