Dział Rehabilitacji i Fizykoterapii

ADRES / POŁOŻENIE

ul. Staszica 4
37-450 Stalowa Wola

rtg@szpital-stw.com

TELEFONY

 • 15 84 33 227 – Pracownia Fizykoterapii gabinet nr 4 i 5
 • 15 84 33 267 –Kierownik gabinet nr 1, Pracownia Kinezyterapii gabinet nr 3, Pracownia masażu leczniczego gabinet nr 2

wszystkie działy i oddziały

 KADRA: 

p.o Kierownika Pracowni:

– mgr Cezary Dyka


OPIS DZIAŁU: 

 • Od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00

 • Osobiście z aktualnym skierowaniem (3O dni od daty wypisania przez lekarza kierującego)

 • Zabiegi przeprowadzane w ramach kontraktu z NFZ – obowiązuje skierowanie od lekarza, który zawarł umowę z NFZ

 • Ze świadczeń zdrowotnych udzielanych odpłatnie mogą skorzystać osoby nie mające praw do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (świadczenie zdrowotne wykonuję się po dokonaniu wpłaty w kasie szpitala zgodnie z cennikiem, zamieszczonym na stronie internetowej szpitala oraz dostępnym w Dziale Rehabilitacji i Fizykoterapii)

Rehabilitacja medyczna to kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz osoby niepełnosprawnej fizycznie lub psychicznie (lub z deficytem w ww. obszarach), które ma na celu przywrócenie tej osobie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej lub psychicznej, a także zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym.

Zespół fizjoterapeutów zatrudnionych w powiatowym szpitalu specjalistycznym w Stalowej Woli to magistrzy i technicy fizjoterapii oraz technicy masażyści, którzy stale podnoszą swoje umiejętności zawodowe poprzez wszelkiego rodzaju szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne w celu udzielania świadczeń na wysokim poziomie medycznym, zaopatrzeni w wysokiej klasy nowoczesną aparaturę medyczną oraz długoletnie doświadczenie zawodowe w pracy z pacjentami ambulatoryjnymi jaki przebywających na oddziałach szpitala.

Stosując się do wymogów NFZ każdy pacjent wymagający rehabilitacji w ramach leczenia oddziałowego ma zagwarantowany dostęp do fizjoterapii, dlatego zespół fizjoterapeutów zatrudnionych w powiatowym szpitalu specjalistycznym w Salowej Woli to wieloosobowa grupa podzielona do wykonywania świadczeń rehabilitacyjnych na stałe na oddziale udarowym, neurologicznym, chirurgii urazowo-ortopedycznej, kardiologii I, kardiologii II, wewnętrznym, dermatologicznym oraz grupa fizjoterapeutów wykonująca świadczenia rehabilitacyjne w dziale rehabilitacji i fizykoterapii w zakresie:

 • Elektroterapii;

 • Hydroterapii;

 • Krioterapii miejscowej parami azotu;

 • Laseroterapii

 • Światłolecznictwa

 • Magnetoterapii

 • Pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości

 • Ultradźwięków

 • Kinezyterapii

 • Masażu wibracyjnego mechanicznego

 • Masażu limfatycznego pneumatycznego

 • Masażu suchego leczniczego

USŁUGI: 

W skład działu wchodzą 3 pracownie, w których realizujemy zabiegi:
 • Galwanizacja
 • Jonoforeza
 • Elektrostymulacja
 • Tonoliza
 • Prądy Diadynamiczne
 • Prądy Interferencyjne
 • Prądy Tens
 • Prądy Treberta
 • Prądy Kotza
 • Ultradźwięki/Fonoforeza miejscowo
 • Impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości (Thermo 500)
 • Diatermia mikrofalowa (MW 300)
 • Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości
 • Laseroterapia – skaner
 • Laseroterapia punktowa
 • Kąpiel wirowa kończyn górnych
 • Kąpiel wirowa kończyn dolnych wraz z kręgosłupem odcinka lędźwiowo-krzyżowego
 • Masaż mechaniczny (Aquavibron)
 • Masaż limfatyczny mechaniczny–leczniczy (6-cio komorowy pneumatyczny)
 • Krioterapia miejscowa (pary azotu)
 • Naświetlanie promieniami IR
 • Leczenie światłem spolaryzowanym – Bioptron
 • Ćwiczenia bierne redresyjne
 • Ćwiczenia czynno – bierne
 • Ćwiczenia wspomagane
 • Ćwiczenia samowspomagane
 • Ćwiczenia czynne w odciążeniu
 • Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem
 • Ćwiczenia czynne wolne
 • Ćwiczenia prowadzone
 • Ćwiczenia izometryczne
 • Ćwiczenia izotoniczne
 • Ćwiczenia równoważne
 • Ćwiczenia sprawności manualnej
 • Ćwiczenia koordynacji ruchowej
 • Poizometryczna relaksacja mięśni
 • Wyciąg ręczny
 • Wyciąg mechaniczny
 • Pionizacja
 • Nauka czynności lokomocji
 • Ćwiczenia korekcyjne indywidualne wady postawy
 • Masaż klasyczny leczniczy
 • Masaż segmentarny
 • Masaż limfatyczny ręczny

PLIKI DO POBRANIA: 

 • Pobierz (pdf, 102KB) – Skierowanie na badanie tomografii komputerowej
 • Pobierz (pdf, 59KB) – Przygotowanie pacjenta
 • Pobierz (pdf, 72KB) –  Informacje dla lekarza kierującego

GALERIA: