Informacje dla pacjentów i ich rodzin

Każda osoba która korzysta z usług Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli (podczas pobytu na oddziale, pogotowiu, izbie przyjęć czy w poradniach specjalistycznych) powinna posiadać:

1. Aktualny dowód ubezpieczenia;

 • DLA ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ:
  druk ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę
  lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy
  lub legitymacja ubezpieczeniowa wraz z aktualnym wpisem i pieczątką

 

 • DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ: aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

 • DLA UBEZPIECZONYCH W KRUS – legitymacja KRUS wraz z dowodem wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie

 

 • DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW – legitymacja emeryta/rencisty lub aktualny odcinek emerytury/renty

 

 • DLA BEZROBOTNYCH – aktualne zaświadczenie z urzędu pracy

 

 • DLA UBEZPIECZONYCH DOBROWOLNIE – umowa zawarta z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłaty składki

 

 • DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UBEZPIECZONYCH – dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
  lub legitymacja rodzinna z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką płatnika lub ZUS
  lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy
  lub legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualnym odcinkiem emerytury/renty
  W przypadku członków rodziny – dzieci, które ukończyły 18 rok zycia, dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki (do 26 roku życia) lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności.

 

2. Dowód osobisty.