W związku ze stale rosnącą liczbą zachorowań na infekcję układu oddechowego wśród społeczeństwa, ogranicza się odwiedziny w Oddziale Położniczym oraz Neonatologicznym. Ograniczenie pozwala na odwiedziny przez jedną osobę, niewykazującą objawów infekcji, zasłaniającą usta i nos za pomocą maseczki ochronnej.