Oferta Laboratorium

Wykaz badań wykonywanych w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej

Analityka ogólna:

 • Mocz ogólnie + osad
 • Białko w moczu dobowym
 • Ciała ketonowe w moczu
 • Bilirubina w moczu
 • Glukoza w moczu
 • Urobilinogen w moczu
 • Próba zagęszczeniowa moczu
 • Krew utajona w kale
 • PH kału
 • Resztki pokarmowe w kale
 • Kalprotektyna

Hematologia, koagulologia:

 • Oporność osmotyczna erytrocytów
 • Morfologia krwi z rozmazem
 • Morfologia krwi bez rozmazu
 • Odczyn Biernackiego OB
 • Retikulocyty
 • Płytki krwi mikroskopowo
 • APTT
 • PT
 • D-dimer
 • Fibrynogen
 • Komórki LE (przeciwciała)

Chemia kliniczna:

 • Aminotransferaza alaninowa ALT
 • Aminotransferaza asparaginowa AST
 • Albumina
 • Amylaza
 • Białko całkowite
 • Elektroforeza białek na źelu agarozowym
 • Bilirubina bezpośrednia
 • Bilirubina całkowita
 • Chlorki w surowicy
 • Cholesterol całkowity
 • Cholesterol HDL
 • Cholesterol LDL wyliczony z wzoru
 • Fosfataza alkaliczna
 • Fosfor nieorganiczny
 • Fosfor w moczu
 • Gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP)
 • Glukoza we krwi (EDTA)
 • Kinaza fosfokreatynowa CK całk.
 • Kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB
 • Kreatynina
 • Kreatynina w moczu dobowym
 • Kwas moczowy
 • Kwas moczowy w moczu dobowym
 • Magnez całkowity Mg
 • Magnez w moczu
 • Mocznik
 • Mocznik w moczu dobowym
 • Osmolalność surowicy
 • Osmolalność moczu
 • Potas
 • Potas w moczu dobowym
 • Sód
 • Sód w moczu dobowym
 • Trójglicerydy
 • Równowaga kwasowo-zasadowa RKZ
 • Wapń całkowity Ca
 • Wapń w moczu dobowym
 • Żelazo Fe
 • Sód, potas, chlorki
 • Lipaza
 • Hemoglobina glikowana HbA1c
 • Oznaczenie pochodnych hemoglobiny
 • Wapń zjonizowany Ca2+
 • Dehydrogenaza mleczanowa
 • Białko C reaktywne (CRP)

Immunodiagnostyka

 • Antygen Ca 125
 • Antygen karcinoembrionalny CEA
 • Antygen swoisty dla stercza TPSA całkowite
 • Estradiol
 • Ferrytyna
 • Hormon folikulotropowy FSH
 • Hormon luteinizujący LH
 • Hormon tyreotropowy TSH
 • Immunoglobuliny A (IgA)
 • Immunoglobuliny G (IgG)
 • Immunoglobuliny M (IgM)
 • Immunoglobuliny E całkowite IgE total
 • Progesteron
 • Prolaktyna
 • Testosteron
 • Trijodotyronina wolna FT3
 • Troponina I
 • Tyroksyna wolna FT4
 • NT-proBNP
 • AFP (alfafetoproteina)
 • Kortyzol
 • Parathormon
 • Kwas foliowy
 • Witamina B 12
 • Witamina D
 • Anty TG
 • Anty TPO
 • CA 15.3
 • CA 19.9

Diagnostyka infekcji

 • Anty HBs total – przeciwciała (test ilościowy)
 • Anty HCV (test ELISA) – przeciwciała (test jakościowy)
 • Rotawirusy i Adenowirusy w kale
 • Helicobacter pylori IgG – przeciwciała (test ilościowy)
 • Helicobacter Pylori w kale
 • Cysty lamblii w kale (test chromatograficzny)
 • Kał na pasożyty
 • Borelioza IgM + IgG – przeciwciała (test ilościowy)
 • Mononukleoza – przeciwciała heterofilne (test jakościowy)
 • Toxo IgG – Toksoplazmoza – przeciwciała IgG (test ilościowy)
 • Toxo IgM – Toksoplazmoza – przeciwciała IgM (test ilościowy)
 • HBsAg – Antygen HBs (test jakościowy)
 • HBs Ag test potwierdzenia
 • Clostridium difficile – wykrywanie toksyny A i B w kale
 • Prokalcytonina (PCT)
 • Infuenza (grypa A/B)
 • Enterowirus
 • Western blott – Borelia IgG
 • Western blott – Borelia IgM
 • Test RSV
 • Mononukleoza EBV VCA IgG
 • Mononukleoza EBV VCA/EA IgM

Diagnostyka alergii

 • Alergie – Panel pediatryczny (Euroimmun)
 • Alergie – Panel atopowy (Euroimmun)
 • Alergie – Panel wziewny (Euroimmun)
 • Alergie – Panel pokarmowy (Euroimmun)
 • Celaiakia IgG (Euroimmun)
 • Celaiakia IgA (Euroimmun)

Badania serologiczne:

 • ASO – test lateksowy
 • VDRL
 • USR
 • Odczyn Waalera – Rosa
 • Czynnik reumatoidalny RF – test lateksowy

 

Badania Serologii Transfuzjologicznej:

 • Oznaczenie grupy krwi i Rh (I badanie)
 • Oznaczenie grupy krwi i Rh (II badanie)
 • KREWKARTA
 • Wykrywanie alloprzeciwciał odpornościowych u cięźarnych-test LEN i PTA-LISS
 • BTA (Bezpośredni Test Antyglobulinowy)

Badania bakteriologiczne i mikologiczne

 • Posiew moczu
 • Posiew krwi
 • Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego
 • Posiew płynów z jam ciała
 • Posiew wymazu z gardła
 • Posiew plwociny
 • Posiew wymazu z rany
 • Posiew wymazu z dróg rodnych
 • Posiew nasienia
 • Posiew wymazu z odbytu (biegunki do lat 2 i biegunki powyźej 2 lat)
 • Posiewy innych materiałów jak np.wymazy z ucha, spojówek oka, cewki moczowej itp.
 • Wykrywanie nosicielstwa Streptococcus agalactiae (GBS) (wymaz z pochwy i wymaz z odbytu)
 • Wykrywanie Candida albicans w kale
 • Sporal A
 • Sporal S
 • Różyczka IgG
 • Różyczka IgM