Corocznie 7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia i Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia.
Jest to niewątpliwie święto wszystkich tych, którzy za swoje powołanie uznali niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Pragniemy wszystkim Państwu podziękować za ogrom profesjonalnej pracy. Najserdeczniejsze życzenia wielu sił, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności składamy wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, położnym, diagnostom laboratoryjnym, ratownikom medycznym,
kierowcom karetek, farmaceutom oraz całemu personelowi medycznemu.

Pamiętajmy, że każdy człowiek, jego życie i zdrowie stanowią najwyższą wartość.

Oby nigdy nie zabrakło cierpliwości i satysfakcji płynącej z wykonywanej pracy,
a ludzka życzliwość utwierdzała Państwa w słuszności podjętej misji.

 

Dyrekcja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego
w Stalowej Woli