Od dnia 1 lipca, w SPZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli funkcjonuje Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta. Jego obowiązki objęła lekarz neurolog Beata Barcicka – Kłosowska.

Ze stalowowolskim szpitalem jest związana już od 20 lat. Po odbyciu stażu podyplomowego, w 2003 roku rozpoczęła pracę na tutejszym Oddziale Neurologicznym, gdzie zrobiła specjalizację i pracuje do dnia dzisiejszego.  – Stanowisko Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta funkcjonuje w większości szpitali i uważam, że w naszym również jest ono potrzebne, aby na bieżąco rozwiązywać problemy zgłaszane przez pacjentów lub ich rodziny. To trudne zadanie, ale jestem przekonana, że powierzyłam je odpowiedniej osobie. Dr Beata Barcicka – Kłosowska to świetny lekarz, ale też osoba lubiana i szanowana zarówno przez pacjentów, jak i szpitalną kadrę. Dlatego wiem, że podoła temu zadaniu – mówi Monika Pachacz-Świderska, dyrektor SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Podobnie jak w innych szpitalach, również i w stalowowolskiej lecznicy Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta ma za zadanie przyjmować skargi i wnioski od pacjentów oraz ich rodzin. Ma również analizować ewentualne nieprawidłowości, związane z realizacją praw pacjenta.  – Ma to na celu poprawę jakości oraz bezpieczeństwa świadczeń udzielanych w naszym szpitalu. Można powiedzieć, że jestem takim łącznikiem pomiędzy szpitalną kadrą, a pacjentami, którzy w razie jakiegoś problemu bądź wątpliwości mogą się do mnie zgłosić i porozmawiać. Będę również rozpatrywała i udzielała odpowiedzi na pytania, skargi, a także zapoznawała się z wnioskami dotyczącymi funkcjonowania naszego szpitala – mówi Beata Barcicka – Kłosowska.

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta nie ukrywa, że w swojej pracy będzie również kładła spory nacisk na komunikację na linii pacjent i jego rodzina, a personel medyczny. – W większości szpitali to właśnie nieprawidłowości na tym tle, są podłożem skarg składanych przez pacjentów. To naturalna sprawa, pamiętajmy, że tam gdzie są choroby i walka o czyjeś zdrowie lub życie, tam są też silne emocje, a tam gdzie emocje – zdarzają się również konflikty. I moim zadaniem jest je łagodzić i pomagać w ich wyjaśnianiu – tłumaczy Beata Barcicka – Kłosowska.

W razie potrzeby, pacjenci oraz ich rodziny mogą kontaktować się z Pełnomocnikiem ds. Praw Pacjenta zarówno osobiście (w środy oraz piątki w godzinach 9:00-12:00), jak i telefonicznie (również w środy oraz piątki w godzinach 12:00-13:00, nr tel. 509 403 818), a także drogą mailową (pelnomocnikpacjenta@szpital-stw.com)