Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Pełna treść ogłoszenia wraz z wymaganiami jakie powinien spełniać kandydat, wymaganymi dokumentami, miejscem i terminem składania wymaganych dokumentów oraz przewidywanym terminem rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur znajduje się w załącznikach poniżej.

 

Dokumenty do pobrania:

Klauzula informacyjna dla kandydatów (PDF, 68KB)

Ogłoszenie o konkursie (PDF, 159 KB)

Uchwała Zarządu Powiatu Stalowowolskiego (PDF, 55 KB)

Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych (PDF, 38 KB)