Od 13.11.21r. otwieramy Oddział Covidowy

Od 13.11.21r. otwieramy Oddział Covidowy

Decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 10.11.2021r. SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli w okresie od 13 listopada 2021 r. do odwołania stanu epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie realizował świadczenia opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie w tym podmiocie leczniczym 22 łóżek, w tym:
– 5 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2,

– 15 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2,

– 2 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.

 

Kontakt na Oddział Covidowy:

Lekarz dyżurny: 519342520

Dyżurka pielęgniarek: 519342519

 

Kontakt OAiIT:

158433390