Ogłoszenie o pracę

Ogłoszenie o pracę

SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli zatrudni lekarzy do pracy w Oddziałach:

 • Kardiologicznym,
 • Neurologicznym z Podoodziałem Rehabilitacji Neurologicznej i Oddziale Udarowym,
 • Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
 • Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 

Wymagania:

 • Lekarz specjalista lub

 • Lekarz w trakcie specjalizacji

   

Oferujemy:

 • szansę na rozwój i realizację celów zawodowych,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • przyjazną atmosferę w pracy,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Wymagane dokumenty:

 • CV

 • List motywacyjny/Formularz ofertowy

 • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności.


Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: sekretariat@szpital-stw.com), składać osobiście w Sekretariacie Szpitala lub przesyłać pocztą na adres Szpitala: ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko lekarz”.

SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na stanowisko lekarz.