Każdego roku do SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli zgłasza się po pomoc tysiące pacjentów. Jak pod tym względem było w 2023 roku? Ile osób hospitalizowano, a ile przeprowadzono zabiegów i operacji?

– Nasz szpital tętni życiem. Każdego dnia dzieje się tutaj tak wiele. Doskonale wiedzą o tym nasi pracownicy, będący świadkami i uczestnikami walki o zdrowie, a niejednokrotnie i życie pacjentów. Nasza załoga wykonuje ogrom pracy, podczas gdy poza szpitalnymi murami mało kto zdaje sobie sprawę z jej skali. Liczba hospitalizowanych w naszym szpitalu pacjentów stale rośnie – w porównaniu do 2022 roku, w 2023 było ich aż o ponad 4 tysiące więcej – mówi Monika Pachacz-Świderska, dyrektor SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

W 2023 roku we wszystkich oddziałach naszego szpitala odnotowano łącznie prawie 32 tysiące hospitalizacji, z czego ponad 3,7 tys. pacjentów stanowiły dzieci. Najwięcej chorych, bo aż ponad 11,7 tys. zostało przyjętych przez Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Żadnym zaskoczeniem nie będzie również duża liczba hospitalizowanych osób z chorobami wieńcowymi – 2 184 w Oddziale Kardiologii Inwazyjnej oraz Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, a także kolejne 1 714 w Oddziale Kardiologicznym. Bardzo dużo pacjentów – w sumie 2 424 osób, było przyjętych na Oddziale Chirurgicznym Ogólnym z Pododdziałami Chirurgii Naczyniowej i Pododdziałem Neurochirurgii.

W pozostałych oddziałach w 2023 roku również leczyło się wielu pacjentów:

– Wewnętrzny – 1 961

– Położniczo-Ginekologiczny – 1 831

– Pediatria – 1 498

– Neurologia – 1 421

– Ortopedia – 1 299

– Dermatologia – 1 213

– Okulistyka – 1 186

– Otolaryngologia – 995

– Psychiatria – 888

– Nefrologia – 693

– Noworodki – 580

Prawdziwy tłum pacjentów przewinął się w 2023 roku również przez przyszpitalną Przychodnię Specjalistyczną. Najbardziej oblegane były: Poradnia Ortopedczno-Urazowa, w której lekarze udzielili w sumie 18 479 porad, a także Poradnia Kardiologiczna (14 994 porad). Następnymi w kolejności, które udzieliły najwięcej porad, były:

– Poradnia Dematologiczna – 9 320

– Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc – 7 641

– Poradnia Zdrowia Psychicznego – 6 997

– Poradnia Chirurgiczna – 5 735

– Poradnia Ginekologiczno-Położnicza – 5 424

– Poradnia Okulistyczna – 4 982

– Poradnia Diabetologiczna – 4 912

– Poradnia Endokrynologiczna – 4 665

– Poradnia Gastroenterologiczna – 3 442

– Poradnia Otolaryngologiczna – 3 322

– Poradnia Neurologiczna – 2 914

Oczywiście to nie wszystko, bo w przychodni funkcjonuje w sumie 30 poradni. – Łącznie we wszystkich, przez cały ubiegły rok udzielono ponad 110 tysięcy porad. To aż o 10 tysięcy więcej, niż w 2022 roku. Tradycyjnie już, najbardziej pracowite pod tym względem były miesiące: marzec, październik oraz listopad. W każdym z nich, w naszych poradniach udzielano łącznie ponad 10 tysięcy porad. Te liczby pomagają uzmysłowić, jak wielu pacjentów korzysta z porad specjalistów w naszej przychodni – mówi Monika Pachacz-Świderska, dyrektor SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

To przychodnia, ale wracając jeszcze do szpitala, warto przytoczyć również kilka innych liczb, które pomogą w uzmysłowieniu ogromu wykonywanej tu pracy:

– 12 850 – tylu pacjentów przez cały 2023 rok obsłużono w szpitalu w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej, czyli nocą oraz w dni ustawowo wolne od pracy, kiedy nie przyjmują lekarze rodzinni

– 7 248 – tyle zabiegów i operacji wykonano w 2023 roku w naszym szpitalu

– 285 tys. – tyle badań wykonało łącznie w 2023 roku szpitalne Laboratorium (Pracownie: Analityczna, Mikrobiologiczna, Serologiczna).