Centrum Zdrowia Psychicznego funkcjonujące w ramach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, świadczy opiekę zdrowotną z zakresu psychiatrii dla populacji powiatów stalowowolskiego i niżańskiego. CZP stale się rozwija, czego przejawem jest m.in. uruchomiona w Nisku Poradnia Zdrowia Psychicznego.

Stalowowolskie Centrum Zdrowia Psychicznego zapewnia pacjentom kompleksową opiekę psychiatryczną i psychologiczną, polegającą na diagnostyce, leczeniu oraz rehabilitacji. Co najważniejsze, pomoc jest udzielana pacjentom szybko, bez skierowania i bezpłatnie, w tym również osobom nieubezpieczonym.

Przypomnijmy, że w ramach CZP powstał w ubiegłym roku przy szpitalnej Poradni Zdrowia Psychicznego w Stalowej Woli, Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny (PZK), który działa od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-18:00. To właśnie tu – w PZK, dyżurują koordynatorzy, którzy przeprowadzają wstępną ocenę potrzeb osób zgłaszających się po pomoc psychologa, psychiatry lub terapeuty, a także uzgadniają wstępny plan postępowania. Kordynator decyduje, gdzie osobę potrzebującą pomocy dalej kierować i to właśnie tu uzgadniany jest termin przyjęcia oraz wskazywane jest miejsce uzyskania niezbędnego świadczenia. Co istotne, pomoc w pilnych przypadkach jest udzielana nie później, niż 72 godziny od zgłoszenia.

W związku z tym, że po pomoc psychiatryczną i psychologiczną zwraca się do stalowowolskiego szpitala coraz więcej pacjentów, a tutejsze Centrum Zdrowia Psychicznego ma ją zapewniać również mieszkańcom powiatu niżańskiego, specjalnie z myślą o nich, stalowowolski szpital uruchomił Poradnię Zdrowia Psychicznego wraz z Punktem Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym (działającym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00) również w Nisku. Mieści się ona w tym samym budynku, co Ośrodek Pomocy Społecznej, czyli przy ul. Fryderyka Chopina 31. – Już pierwszy rok działalności Centrum Zdrowia Psychicznego pokazał, że uruchomienie go było niezwykle potrzebne, a najlepszym dowodem na to są zgłaszający się tu codziennie pacjenci. Ciągle ich przybywa, dlatego chcąc uniknąć wydłużania kolejek do naszej Poradni Zdrowia Psychicznego w Stalowej Woli, postanowiliśmy uruchomić kolejną, wraz z Punktem Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym, tyle że w Nisku – mówi Monika Pachacz-Świderska, dyrektor SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

CZP zapewnia wszystkim potrzebującym mieszkańcom obu powiatów – stalowowolskiego i niżańskiego, wsparcie psychiatrów, psychologów oraz terapeutów. W zależności od potrzeby, mogą ją otrzymać zarówno w działających w Stalowej Woli oraz w Nisku Poradniach Zdrowia Psychicznego, jak i Zespołów Leczenia Środowiskowego, świadczących pomoc psychologiczną i psychiatryczną w miejscu zamieszczania pacjenta.

Ważny jest również fakt, że poza godzinami pracy obu poradni i Punktów Zgłoszeniowo-Koordynacyjnych, pomocy pacjentom w pilnych sytuacjach udziela lekarz dyżurny stalowowolskiego Oddziału Psychiatrii w izbie przyjęć, w formie pomocy doraźnej. Centrum Zdrowia Psychicznego działa w naszym szpitalu od ponad roku i udziela pomocy wielu pacjentom, ale wciąż są mieszkańcy, którzy potrzebują tego rodzaju wsparcia, a nie mają świadomości, że jest w tym mieście miejsce, gdzie mogą szybko otrzymać fachową pomoc. – Dlatego też podtrzymujemy nasz apel do lekarzy rodzinnych oraz pielęgniarek środowiskowych, aby informowali swoich pacjentów o CZP. Chory może nie zdawać sobie nawet sprawy, że potrzebuje pomocy psychologa czy psychiatry, albo jeśli nawet czuje że powinien do niego trafić, to nie wie, gdzie tej pomocy szukać. Podobny apel mamy do bliskich takich pacjentów – jeśli widzimy, że na przykład żona, mąż, czy rodzic ma problemy natury psychicznej – depresję czy jakąś nerwicę, zachęćmy taką osobę, aby zgłosiła się po pomoc. Czym szybciej zostanie ona udzielona, tym lepiej – namawia Monika Pachacz-Świderska, dyrektor SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

To warto wiedzieć:

Wszystkie osoby poszukujące porady, pomocy oraz informacji związanych z udzielaniem opieki psychiatrycznej i psychologicznej, mogą zgłaszać się do stalowowolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego osobiście lub nawiązać kontakt telefoniczny. Poniżej niezbędne dane:

– Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny w Stalowej Woli i gabinet koordynatora mieści się w Poradni Zdrowia Psychicznego (budynek Oddziału Psychiatrycznego) przy ulicy Staszica 4. Kontakt telefoniczny: 510 039 819 oraz 519 342 519

– Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny w Nisku i gabinet koordynatora mieści się w Poradni Zdrowia Psychicznego (budynek Ośrodka Pomocy Społecznej) przy ul. Fryderyka Chopina 31. Kontakt telefoniczny: 519 342 551 oraz 519 342 557.