1. Bezpieczeństwo
Upewnij się, że ty, poszkodowany i świadkowie zdarzenia jesteście bezpieczni.

2. Ocena przytomności
Delikatnie potrząśnij za ramiona i głośno zapytaj poszkodowanego: – Czy wszystko w porządku?

3. Udrożnij drogi oddechowe
Jeśli nie ma reakcji, połóż poszkodowanego na plecach. Za pomocą dłoni na czole i opuszków palców drugiej ręki pod brodą delikatnie unieś podbródek i odchyl głowę poszkodowanego do tyłu w celu udrożnienia dróg oddechowych poszkodowanego.

4. Wypatruj, wysłuchuj i wyczuwaj oddech
Wypatruj, wysłuchuj i wyczuwaj oddech nie dłużej niż przez 10 sekund. Poszkodowany, który ledwo oddychalub wykonuje rzadkie, powolne i głośne westchnienia, oddycha nieprawidłowo.

5. Wezwij służby ratownicze
Jeśli oddech nie ma lub jest nieprawidłowy, poproś świadka zdarzenia, aby wezwał pogotowie ratunkowe,lub zrób to sam. Jeśli to możliwe, pozostań z poszkodowanym. Uruchom głośnik lub zestaw głośnomówiący w telefonie, abyś mógł prowadzić RKO podczas rozmowy z dyspozytorem. Jeśli jest możliwość, wyślij kogoś, aby znalazł i przyniósł AED. Jeśli jesteś sam, NIE opuszczaj poszkodowanego,ale rozpocznij resuscytację.

6. Rozpocznij uciśnięcia klatki piersiowej
Uklęknij obok poszkodowanego. Umieść nasadę jednej dłoni na środku klatki piersiowej poszkodowanego – to jest w dolnej połowie mostka. Umieść nasadę drugiej dłoni na pierwszeji spleć palce. Utrzymuj wyprostowane łokcie. Zajmij pozycję bezpośrednio nad klatką piersiową poszkodowanego i uciskaj ją na co najmniej 5 cm (ale nie więcej niż 6 cm). Po każdym uciśnięciu zwolnij nacisk, nie tracąc kontaktu dłoni z klatką piersiową. Powtarzaj w tempie 100–120 uciśnięć/min.

7. Połącz oddechy ratunkowe z uciśnięciami klatki piersiowej
Jeśli ćwiczyłeś/jesteś przeszkolony, po 30 uciśnięciach ponownie udrożnij drogi oddechowe. Zaciśnij płatki nosa, używając palca wskazującego I kciuka dłoni znajdującej się na czole poszkodowanego. Pozwól, aby usta poszkodowanego się otworzyły, ale utrzymuj uniesiony podbródek. Nabierz normalny oddech i szczelnie obejmij swoimi ustami usta poszkodowanego. Skuteczny oddech ratowniczy: przez około 1 sekundę, spokojnie wprowadź powietrze do ust poszkodowanego, tak jak podczas normalnego oddychania. Jednocześnie obserwuj unoszenie się klatki piersiowej. Utrzymując udrożnienie dróg oddechowych, odsuń swoje usta od poszkodowanego i obserwuj opadanie klatki piersiowej podczas wydobywania powietrza. Nabierz kolejny, normalny oddech i ponownie wprowadź powietrze, tak by uzyskaćw sumie dwa oddechy ratownicze. Podając dwa oddechy,nie przerywaj uciśnięć na dłużej niż 10 sekund, nawet jeśli jeden lub dwa oddechy są nieskuteczne. Następnie jak najszybciej umieść ręce w odpowiednim miejscu na klatce piersioweji wykonaj kolejne 30 uciśnięć. Kontynuuj uciśnięcia klatki piersiowej i oddechy ratownicze w stosunku 30:2.

8. RKO – same uciski
Jeśli nie jesteś przeszkolony lub nie jesteś w stanie podawać oddechów ratowniczych, wykonuj RKO wyłącznie uciskając klatkę piersiową (ciągłe uciśnięcia w tempie 100-120 uciśnięć/min-1)

9. Jeżeli jest dostępne AED – włącz defibrylator AED i przyklej elektrody
Gdy tylko AED zostanie dostarczone, włącz je, przyklej elektrody do gołej klatki piersiowej poszkodowanego. Jeśli na miejscu jest więcej niż jeden ratownik, należy kontynuować RKO podczas umieszczania elektrod na klatce piersiowej.Postępuj zgodnie z dźwiękowymi I wizualnymi wskazówkami podawanymi przez defibrylator AED. Jeśli wyładowanie jest zalecane, upewnij się, że ani Ty, ani nikt inny nie dotyka poszkodowanego. Zgodnie z zaleceniami wykonaj wyładowanie naciskając przycisk. Następnie natychmiast wznów RKO I kontynuuj zgodnie z komunikatami z AED.

Treść: www.prc.krakow.pl