Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej

Dyrektor Samodzielnego Publicznego ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej:

  • Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii;

  • Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologicznym;

  • Szpitalnego Oddziału Ratunkowego;

  • Oddziału Chorób Wewnętrznych;

  • Oddziału Kardiologicznego;

  • Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

Kandydaci na powyższe stanowiska powinni spełniać wymogi określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz 896). Mile widziane są dodatkowe kwalifikacje w zakresie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej.

Oferty wraz z dokumentami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2021r. poz. 430) należy składać w ciągu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia, pod adresem:

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

 

Rozstrzygnięcie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 60 dni od upływu terminu składania wymaganych dokumentów.

Termin składania dokumentów do dnia 15 stycznia 2022r.