Nowy konkurs na stanowisko Dyrektora

Nowy konkurs na stanowisko Dyrektora

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ogłasza nowy konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Pełna treść ogłoszenia wraz z wymaganiami jakie powinien spełniać kandydat, wymaganymi dokumentami, miejscem i terminem składania wymaganych dokumentów oraz przewidywanym terminem rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur znajduje się w załączniku poniżej.

Załącznik do konkursu (PDF, 309 KB)