Odwiedziny w szpitalu ograniczone, ale nie zakazane

Odwiedziny w szpitalu ograniczone, ale nie zakazane

19 listopada w SPZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli wprowadzono ograniczenia związane z odwiedzinami pacjentów. Nie oznaczają one jednak całkowitego zakazu odwiedzin.

Wspomniane ograniczenia są oczywiście związane z przybierającą na sile IV falą COVID-19. W trosce o zdrowie i życie pacjentów, wprowadzenie ograniczeń w odwiedzinach było konieczne. Dlatego też w obecnej sytuacji, są one możliwe tylko w sytuacjach szczególnych, jeśli dotyczą:

  • pacjentów w stanie terminalnym,
  • pacjentów z ciężkimi ograniczeniami intelektualnymi,
  • w stanach zagrożenia życia,
  • pacjentów długo hospitalizowanych (powyżej 2 tyg.),
  • pacjentek w przypadku urodzenia dziecka z wadą lub poronienia

Odwiedziny w wyżej wymienionych sytuacjach mogą odbywać się za zgodą Lekarza Kierującego Oddziałem lub Lekarza Dyżurnego (zgodnie z  obowiązującą w Szpitalu instrukcją „Organizacja odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych w okresie epidemii COVID-19”).

Nie dopuszcza się odwiedzania pacjentów przez osoby wykazujące objawy infekcji, jak katar, kaszel, gorączka, ból gardła, biegunka itp. Osoby odwiedzające są zobowiązane do bezwzględnego stosowania masek medycznych zasłaniających nos i usta oraz dezynfekcji rąk przed wejściem do pacjenta. Odwiedziny mogą odbywać się jeden raz na dobę i trwać maksymalnie do 30 min. Pacjenta jednoczasowo może odwiedzać 1 osoba, a tylko w szczególnych sytuacjach 2 osoby.

Nie są możliwe odwiedziny w oddziale dedykowanym chorym na COVID-19. Ograniczenia odwiedzin obowiązują do odwołania.

Opiekunowie hospitalizowanych dzieci, będących pacjentami np. oddziałów pediatrycznego bądź laryngologicznego, mają prawo przebywać w szpitalu wraz z nimi.

Poniżej, w załącznikach (do pobrania) szczegółowe informacje na temat zasad odwiedzin w szpitalu. Prosimy o zapoznanie się z nimi wszystkich planujących odwiedziny.