Nowoczesny sprzęt do szpitalnego Laboratorium

Nowoczesny sprzęt do szpitalnego Laboratorium

Każdy rodzic wie, jak wielki stres wywołuje badanie krwi u małych dzieci. Ale tak nie musi być – w Laboratorium stalowowolskiego szpitala pojawił się nowoczesny analizator, dzięki któremu można wykonać badanie z kilku kropli krwi pobranej z opuszki palca.To świetne rozwiązanie nie tylko dla dzieci i noworodków, ale też pacjentów po chemioterapii.

Laboratorium Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jest jedynym w regionie, które posiada analizator hematologiczny MicrosEMI CRP, japońskiej firmy Horiba. To urządzenie najnowszej generacji, które w ciągu zaledwie 4 minut, z bardzo małej objętości próbki krwi – pobranej z opuszki palca, wykonuje jednocześnie oznaczenie morfologii krwi z trzyczęściowym rozmazem oraz oznaczenie CRP. Badanie to daje podstawową i niezbędną informację o aktualnym stanie pacjenta, ewentualnej infekcji bakteryjnej, wirusowej lub mieszanej, a natychmiastowy wynik umożliwia szybkie dostosowanie terapii do obrazu klinicznego oraz konieczność zastosowania bądź wykluczenia antybiotykoterapii. – Nie bez powodu w nazwie tego urządzenia znajduje się słowo „emi”, które po japońsku oznacza „uśmiech”. Badanie za pomocą właśnie tego aparatu dedykujemy szczególnie noworodkom i małym dzieciom, u których pobranie do badań krwi żylnej jest problematyczne i bardzo stresujące zarówno dla samych maluchów, jak i ich rodziców, a stany zapalne i infekcje postępują gwałtownie i wymagają szybkiej reakcji i diagnostyki. Znajduje on ponadto zastosowanie u osób po chemioterapii, u których zawsze występuje problem z pobraniem krwi żylnej, dlatego też próbka o bardzo małej objętości pobrana z opuszka palca, jest często jedynym materiałem do badania kontrolnego krwi z CRP o wysokiej wartości diagnostycznej – mówi Marcin Tutak, kierownik Laboratorium w SPZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.

Opisywane urządzenie nie jest jednak jedynym, które trafiło w ostatnim czasie na wyposażenie Laboratorium Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Od kilku tygodni działa tu również kliniczny analizator hematologiczny Sysmex XN-1000, który jest jednym z najnowocześniejszych tego typu aparatów na rynku i gwarantuje najwyższą jakość w badaniu morfologii krwi. – To urządzenie z najwyższej półki. Daje nam możliwość m.in. oznaczania liczby płytek krwi w morfologii dwiema metodami: impedancyjną oraz metodą fluorescencji. Wysoka dokładność oznaczania płytek krwi drugą z tych metod, sprawia, że nowy analizator jest wspaniałym narzędziem służącym do weryfikacji m.in. małopłytkowości i nadpłytkowości, związanymi z nieprawidłowym krzepnięciem krwi – mówi kierownik szpitalnego Laboratorium. Ale to nie wszystko, ponieważ nowe urządzenie daje jeszcze więcej możliwości. – Nowy analizator pozwala także oznaczać w morfologii krwi retikulocyty metodą fluorescencji. Jesteśmy jedynym laboratorium w regionie, wykonującym tego rodzaju badanie. A jest ono o tyle istotne, że wiarygodna liczba retikulocytów i parametry retikulocytarne są bardzo ważnym elementem w określaniu, czy szpik kostny funkcjonuje prawidłowo w aspekcie produkcji czerwonych krwinek – tłumaczy Marcin Tutak.

Dzięki takim urządzeniom jak opisane analizatory hematologiczne, szpitalne Laboratorium może pracować na najwyższym poziomie. Nie bez znaczenia jest również regularna kontrola jakości, jakiej poddawane jest funkcjonowanie Laboratorium, w tym kontrole wewnętrzne, zewnętrzne, ogólnopolskie i międzynarodowe. – Zarówno w tym roku, jak i w poprzednim, otrzymaliśmy za nie najwyższe możliwe oceny, potwierdzone odpowiednimi świadectwami i certyfikatami. Daje nam to gwarancję i pewność co do jakości wyników badań, które wydajemy pacjentom. Mamy świadomość, że od nich często zależy ich zdrowie, a nawet życie. Chcę jednak zaznaczyć, że nie jest to wyłącznie zasługa dobrego sprzętu, na którym pracujemy. Owszem, ma on spore znaczenie, ale równie ważna jest ciężka praca całego zespołu, za co wszystkim pracownikom Laboratorium serdecznie dziękuję. Tylko z tak zgranym zespołem wykształconych, pracowitych i rozwijających się ludzi, możemy ciągle polepszać jakość świadczonych przez nas usług, wydając wiarygodne wyniki badań naszym pacjentom – mówi kierownik Laboratorium w SPZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.

Autor: T. Wosk