Oferta Pracy dla Lekarzy

Oferta Pracy dla Lekarzy

SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli zatrudni lekarzy do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Wymagania:

 • posiadana specjalizacja z medycyny ratunkowej, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu,

  lub

 • ukończenie co najmniej drugiego rok specjalizacji oraz kontynuacja szkolenie specjalizacyjnego z medycyny ratunkowej.

   

Oferujemy:

 • szansę na rozwój i realizację celów zawodowych,

 • stabilne warunki zatrudnienia,

 • przyjazną atmosferę w pracy,

 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Wymagane dokumenty:

 • CV

 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje


Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: sekretariat@szpital-stw.com), składać osobiście w Sekretariacie Szpitala lub przesyłać pocztą na adres Szpitala: ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko lekarz SOR”.

SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na stanowisko lekarz.