Oferta pracy dla logopedy

Oferta pracy dla logopedy

SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli zatrudni logopedę do Pododdziału Rehabilitacji Neurologicznej

Obowiązki:

 • przeprowadzanie diagnoz logopedycznych
 • prowadzenie terapii logopedycznych
 • formułowanie wskazań logopedycznych
 • prowadzenie dokumentacji medycznej w zakresie logopedii

   

Wymagania:

 • ukończone studia magisterskie lub podyplomowe na kierunkach: logopedia, neurologopedia, surdologopedia
 • doświadczenie w prowadzeniu badań i terapii logopedycznych
 • elastyczność i umiejętności organizacyjne

Wymagane dokumenty:

 • CV

 • list motywacyjny

 • dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów

 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach np. certyfikaty i zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach.


Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: sekretariat@szpital-stw.com), składać osobiście w Sekretariacie Szpitala lub przesyłać pocztą na adres Szpitala: ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko logopedy w Pododdziale Rehabilitacji Neurologicznej”

SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na stanowisko logopeda.