Szpital zatrudni psychologa

Szpital zatrudni psychologa

SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli zatrudni psychologa do Centrum Zdrowia Psychicznego

Zakres obowiązków:

  • diagnostyka i terapia pacjentów zgodnie z klasyfikacją ICD10 oraz ICF,

  • prowadzenie czynnej oświaty zdrowotnej wśród pacjentów CZP ,

  • nadzór nad pacjentami w ramach pobytu dziennego, całodobowego i środowiskowego w CZP,

  • psychoedukacja,

  • współpraca z personelem w zakresie określenia kompleksowej diagnozy społeczno-zdrowotnej pacjenta, ustalenia planu terapii i zdrowienia jak i ich okresowej ewaluacji,

  • prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami prawa z zastosowaniem klasyfikacji ICD10 oraz ICF.

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe, mgr psychologii (dyplom magistra psychologii uzyskany w polskiej uczelni lub wykształcenie uzyskane za granicą – wykształcenie uznane za równorzędne                           w Rzeczypospolitej Polskiej),

  • Co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy z grupą docelową.

Wymagane dokumenty:

a) CV
b) list motywacyjny
c) dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów
d) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach np. certyfikaty i zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach.


Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: sekretariat@szpital-stw.com), składać osobiście w Sekretariacie Szpitala lub przesyłać pocztą na adres Szpitala: ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko psychologa w Centrum Zdrowia Psychicznego”

SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na stanowisko psycholog.