I etap - Przebudowa zaplecza stacjonowania ZRM - niski parter

Stalowa Wola dnia 14.08.2017 r.

            W Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli realizowany jest projekt pn.: Przebudowa szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową lądowiska wyniesionego w Szpitalu w Stalowej Woli”, dofinansowany w ramach POIiŚ na lata 2014-2020, w ramach umowy nr POIS.09.01.00-00-0027/16-00. Na koniec lipca 2017 r., zrealizowano I etap tego przedsięwzięcia pn.: Przebudowa pomieszczeń na niskim parterze z przeznaczeniem na szatnię personelu, pomieszczenia zaplecza socjalnego i magazynowego SOR”. W ramach tego etapu przekazano Zamawiającemu do użytkowania 21 pomieszczeń,   o łącznej powierzchni 280,25 m2.

            Obecnie kontynuowane są roboty budowlane, polegające na wykonywaniu konstrukcji żelbetowych i murowaniu ścian, na poziomie niskiego parteru, w ramach następnego etapu jakim jest „Rozbudowa SOR”.

            W ramach zadania pn.: „Budowa lądowiska wyniesionego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli”, wykonano już konstrukcję stalową pod płytę lądowiska, a obecnie trwają prace przy nadbudowie klatki schodowej i szybu windowego, które posłużą  w przyszłości do komunikacji pomiędzy płytą lądowiska, a pozostałą częścią budynku, nad którym posadowione jest lądowisko.

{gallery}I_etap{/gallery}