Oferta pracy dla lekarzy

Dyrekcja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, zatrudni lekarzy

do pracy w zabezpieczeniu dyżurów medycznych:

  • w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,

  • w Zespołach Ratownictwa Medycznego.

Wymagane kwalifikacje:

– specjalizacja lub tytuł specjalisty, lub ukończony co najmniej drugi rok specjalizacji w

dziedzinie: anestezjologia i intensywna terapia, choroby wewnętrzne, chirurgia ogólna,

chirurgia dziecięca, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, ortopedia i traumatologia lub

pediatria,

– albo lekarze, którzy przepracowali 3.000 godzin wykonując zawód lekarza w szpitalnym

oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa

medycznego lub izbie przyjęć szpitala.

Kontakt:

Lekarz Kierujący SOR – lek. med. Magdalena Partyka-Zając (tel. 602 645 826)

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa – lek. med. Andrzej Komsa (tel. 15/843 32 05)

Adres:

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

ul. Staszica 4

37-450 Stalowa Wola