W maju 2019 r. wszystkie państwa członkowskie WHO na 72 Światowym Zgromadzeniu Zdrowia zatwierdziły ustanowienie Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta, który jest obchodzony co roku 17 września. 

Celem obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta jest zwiększenie świadomości i zaangażowania opinii publicznej na rzecz promowania bezpieczeństwa pacjentów oraz podkreślenie światowej solidarności, dotyczącej poprawy bezpieczeństwa opieki zdrowotnej w systemach ochrony zdrowia krajów członkowskich WHO.

Tegoroczny Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta będzie nakierowany na głównego odbiorcę usług zdrowotnych czyli pacjentów.

Temat: Aktywizowanie i angażowanie pacjentów dla bezpieczeństwa pacjenta (Engaging patients for patient safety)

Hasło: Wzmacniajmy i podnośmy znaczenie głosu pacjenta (Elevate the voice of patients!)

Zachęcamy Państwa do  poszerzenia swojej wiedzy na temat Praw Pacjenta: