SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli zatrudni laboranta sekcyjnego

Podstawowe zadania na stanowisku:

 • Przygotowanie zwłok do sekcji, pomoc w sekcji zwłok lekarzowi wykonującemu badanie,
 • Zabezpieczenie materiału tkankowego lub płynów ustrojowych  pobranych  ze zwłok przez lekarza do dalszych badań,
 • Utrzymanie w należytym stanie, zgodnie z obowiązującymi procedurami, narzędzi sekcyjnych jak i prosektorium,
 • Przygotowanie zwłok po wykonaniu sekcji  do wydania  zakładowi pogrzebowemu,
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z sekcjami,
 • Inne czynności laboratoryjne i archiwizacyjne wykonywane w Zakładzie Patomorfologii.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie,
 • Preferowane doświadczenie,
 • Gotowość do wykonywania pracy fizycznej w wymuszonej pozycji ciała (stojącej),
 • Rzetelność i terminowość w wykonywaniu obowiązków,
 • Dobra organizacja pracy ,
 • Umiejętność do pracy w zespole.


Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: sekretariat@szpital-stw.com), składać osobiście w Sekretariacie Szpitala lub przesyłać pocztą na adres Szpitala: ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko laborant sekcyjny

SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na stanowisko laborant sekcyjny