8 września  obchodzony jest Światowy Dzień Fizjoterapii. Został on ustanowiony w 1996 r. przez Światową Konfederację Fizjoterapii.

Celem tego święta jest uświadomienie roli fizjoterapeutów w powrocie do zdrowia i sprawności fizycznej pacjentów z dysfunkcjami narządu ruchu i różnego rodzaju chorób.

Wszystkim Fizjoterapeutkom i Fizjoterapeutom składamy serdeczne podziękowania za ich ciężką pracę.

Życzymy Wam zdrowia, powodzenia, wytrwałości i tego, aby każdy dzień poświęcony drugiemu człowiekowi dawał radość i satysfakcję.