Nowy konkurs na stanowisko Dyrektora

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ogłasza nowy konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Pełna treść ogłoszenia wraz z wymaganiami jakie powinien spełniać kandydat, wymaganymi dokumentami,…