Zmarła pielęgniarka - Ewa Kopeć

Zmarła pielęgniarka - Ewa Kopeć

Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.

Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić…”

Ks. Jan Twardowski

 

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki

pielęgniarki Ewy Kopeć

Ewa odeszła od nas w dniu 28 października 2021r.

Pozostanie w naszych sercach i pamięci jako osoba wrażliwa,

oddana pacjentom, koleżankom i kolegom.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się o godzinie 1600 w dniu 30 października 2021 roku

w Kościele pw. św. Mikołaja Biskupa w Zaleszanach

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dyrekcja i Pracownicy

Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli