Transport do punktów szczepień

Transport do punktów szczepień

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli informuje, że osoby:

  1. niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
  2. mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień

mogą korzystać ze specjalnie zorganizowanego transportu.

Miieszkańcy Gminy Stalowa Wola zainteresowani tą formą wsparcia proszeni są o kontakt za pośrednictwem infolinii miejskiej: 800 696 001 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00

Prosimy o kontaktowanie się w celu umówienia transportu po uprzednim ustaleniu daty i godziny, a także miejsca szczepienia, jednak nie później niż jeden dzień przed tą datą.