Covid aktualnści

ODDZIAŁ COVIDOWY: Kontakt na Oddział Covidowy: Lekarz dyżurny: 519342520 Dyżurka pielęgniarek: 519342519 Kontakt OAiIT: 158433390   TEST NA COVID-19: Odpłatne testy antygenowe wykonywane są od poniedziałku do piątku w godz.…