Zaproszenie na spotkanie

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie

Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę, które odbędzie się

dnia 19 maja  2016 r. ( czwartek) o godzinie 17:00

w salce seminaryjnej Oddziału Dermatologicznego

Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

 

W imieniu Stowarzyszenia zaprasza Lekarz Kierujący Oddziałem Dermatologicznym

lek. med. Jerzy Maciąg