Pacjentów Oddziału Dermatologicznego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego

informujemy, że oddział został przeniesiony   na 4 piętro II Pawilonu A

(w miejscu po przeniesionym Oddziale Kardiologicznym).