SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Księgowa / Księgowy

Zakres obowiązków:

 • bieżące monitorowanie obiegu dokumentów i informacji działu ekonomiczno-finansowego,

 • kontrola formalna i rachunkowa dokumentów księgowych,

 • wprowadzanie danych do sys temu komputerowego,

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,

 • wsparcie Głównej Księgowej w kwestiach merytorycznych, organizacyjnych oraz przygotowaniu bilansu miesięcznego i sprawozdania rocznego, a także innych raportów
  zgodnie z potrzebami Szpitala,

 • zastępstwo w zakresie gospodarki magazynowej,

 • pozostałe prace wspierające dział księgowości,

 • opracowywanie analiz i zestawień na potrzeby Dyrekcji.

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe – finanse, rachunkowość,

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 5 lat,

 • znajomość zasad rachunkowości oraz przepisów podatkowych,

 • bardzo dobra organizacja pracy,

 • systematyczność, skrupulatność, terminowość,

 • znajomość programu MS Office (w szczególności MS Excel).

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 • godziny pracy:od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00– 14.35

 • wynagrodzenie zasadnicze adekwatne do kwalifikacji i zajmowanego stanowiska,

 • możliwość otrzymania premii uznaniowej,

 • pełen pakiet świadczeń z ZFŚS,

 • praca w zgranym zespole – w przyjaznej atmosferze,

 • możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty:

 • CV

 • list motywacyjny

Zastrzegamy możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: sekretariat@szpital-stw.com), składać osobiście w Sekretariacie Szpitala lub przesyłać pocztą na adres Szpitala: ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Księgowa/Księgowy“

SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na stanowisko Księgowa/Księgowy.