SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli zatrudni

Diagnostę Laboratoryjnego do Pracowni Serologii

Obowiązki:

 • wykonywanie badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej (oznaczenie grup  krwi, wykonywanie prób zgodności, identyfikacja przeciwciał),
 • autoryzacja wyników,
 • obsługa aparatury badawczej,
 • zamawianie krwi i jej składników do Banku Krwi oraz wydawanie krwi i jej składników do oddziałów szpitalnych. 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum roczne doświadczenie w pracy z zakresu immunologii transfuzjologicznej,
 • aktualne prawo wykonywania zawodu Diagnosty Laboratoryjnego,
 • uprawnienia do samodzielnego wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej wydane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Wymagane dokumenty:

 1. CV

 2. list motywacyjny

 3. dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów

 4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach np. certyfikaty i zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach.


Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: sekretariat@szpital-stw.com), składać osobiście w Sekretariacie Szpitala lub przesyłać pocztą na adres Szpitala: ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ……………………….”

SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na stanowisko diagnosty laboratoryjnego.