W październiku 2022 roku w SPZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli uruchomiliśmy Pododdział Neurochirurgii. Jak bardzo był on potrzebny naszemu miastu, ale i całej północy województwa podkarpackiego, najlepiej świadczą liczby – w pierwszym roku funkcjonowania hospitalizowano tu ponad 1200 pacjentów z całego regionu.

6 października w Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli odbyła się konferencja podsumowująca działalność 1. roku Neurochirurgii w Stalowej Woli. Niemal 12 miesięcy wcześniej, w tym samym miejscu odbyła się uroczystość inaugurująca jego pracę. – Pododdział Neurochirurgii kompleksowo wpisuje się w funkcjonowanie świetnie działającego w naszym szpitalu Oddziału Neurologii z Oddziałem Udarowym. Uruchomienie go, to ogromnie ważne wydarzenie – dla nas, czyli szpitalnej społeczności, ale przede wszystkim dla mieszkańców, którzy dzięki temu będą teraz mieli ułatwiony dostęp do procedur neurochirurgicznych – mówiła wtedy Monika Pachacz-Świderska, dyrektor SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

I nie myliła się. Pododdział, którego trzon stworzyli lekarze z klinik lubelskich oraz warszawskich, szybko wypełnił lukę w dostępności do neurochirurgów w regionie północnego Podkarpacia i południowej Lubelszczyzny. – Ogromne podziękowania należą się dr Jakubowi Litakowi, dr Wojtkowi Czyżewskiemu oraz dr Jarosławowi Poleszczukowi, od których to wszystko się zaczęło. To oni są fundamentem, na bazie którego udało się zbudować zdolny, ambitny i bardzo rozwojowy zespół. Ale to tylko jeden z elementów sukcesu, a kolejnymi były: przychylność i zrozumienie członków Rady Społecznej Szpitala, która pozytywnie zaopiniowała uruchomienie Pododdziału Neurochirurgii, a następnie zakontraktowanie go przez Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, którego dyrekcja uznała, że wpisuje się on w potrzeby województwa podkarpackiego. Całe przedsięwzięcie nie udałoby się również bez tych, którzy zaangażowali się w zdobycie środków na zakup niezbędnego wyposażenia – naszych parlamentarzystów, władz miasta, no i przede wszystkim władz powiatu – mówiła podczas konferencji Monika Pachacz-Świderska, dyrektor SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, przy okazji wręczania specjalnych statuetek tym osobom, które w sposób szczególny przyczyniły się do powstania Pododdziału Neurochirurgii.

A wśród wyróżnionych znaleźli się:

– dr Jakub Litak (neurochirurg)

– dr Jarosław Poleszczuk (neurochirurg)

– dr Wojciech Czyżewski (neurochirurg)

– Bożena Orłowska (pielęgniarka)

– Jolanta Grab (kierowniczka Bloku Operacyjnego)

– Anna Przepadło (pielęgniarka oddziałowa)

– senator Janina Sagatowska (członek Rady Społecznej Szpitala)

– starosta Janusz Zarzeczny (członek Rady Społecznej Szpitala)

– wicestarosta Mariusz Sołtys (członek Rady Społecznej Szpitala)

– przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres (członek Rady Społecznej Szpitala)

– radny Aleksander Jabłoński (członek Rady Społecznej Szpitala)

– radna Maria Linek (członek Rady Społecznej Szpitala)

– radny Marek Pater (członek Rady Społecznej Szpitala)

– Robert Bugaj (dyrektor OW NFZ)

– wiceminister infrastruktury Rafał Weberowi

– wiceminister finansów Sebastian Skuza

– prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny

– przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Sobieraj

– Edward Kober (sponsor)

– Józef Górniak (przewodniczący Rady Seniorów)

O funkcjonowaniu stalowowolskiego Pododdziału Neurochirurgii opowiedzieli pracujący w nim lekarze. Zgodnie podkreślali, że dysponują tu bardzo nowoczesnymi warunkami do pracy i rozwoju. – Nie ma nowoczesnej medycyny bez nowoczesnego sprzętu. Ja i moi koledzy z zespołu pracowaliśmy w różnych szpitalach oraz klinikach i jesteśmy zgodni: mamy tu salę operacyjną i sprzęt na europejskim poziomie. Zresztą współpracujemy z wieloma ośrodkami i mamy w planach zapraszanie lekarzy z Europy do Stalowej Woli – komentował dr Jakub Litak.

Jako lekarz kierujący pracą pododdziału przygotował również krótką statystykę, obrazującą to, jak wiele pracy jest wykonywanej w stalowowolskim Pododdziale Neurochirurgii. – Przez ostatni rok wykonaliśmy 77 operacji mózgu, z czego 31 to operacje onkologiczne. Wykonaliśmy też ponad 200 operacji kręgosłupa bez użycia implantów, w tym usunięcia wypadniętych dysków czy guzów kanału kręgowego, a także ponad 200 kolejnych operacji z użyciem nowoczesnych implantów oraz 75 dużych zabiegów korekcyjnych kręgosłupa. Jako jedyni na Podkarpaciu wykonaliśmy 8 pełnych wszczepień zestawów stymulatorów przeciwbólowych. To bardzo nowoczesna metoda leczenia bólu u tych pacjentów, u których nie można zlikwidować jego źródła pochodzenia. W sumie w ciągu pierwszego roku naszej działalności hospitalizowaliśmy ponad 1200 pacjentów. Czy Neurochirurgia jest potrzebna w Stalowej Woli? Ta liczba daje najlepszą odpowiedź na to pytanie – mówił dr Jakub Litak. Podziękował również całemu zespołowi Neurochirurgii: lekarzom, pielęgniarce oddziałowej i całej kadrze pielęgniarskiej, która – jak podkreślił – pracuje z wielkim oddaniem, a także załodze Bloku Operacyjnego. – Rok temu było wiele pytań i znaków zapytania gdy zaczynaliśmy naszą działalność w Stalowej Woli. Dzisiaj wiem, że sprostaliśmy tym oczekiwaniom oraz celom, jakie sobie postawiliśmy. Wiem również, że sporo już zrobiliśmy, ale jeszcze więcej przed nami – stwierdził dr Litak.