Dyrekcja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli informuje, że w dniu 9 czerwca 2023 r.

tj. w piątek po święcie Bożego Ciała Poradnie Przychodni Specjalistycznej

będą czynne od godziny 7:00 do godziny 14:35.

Przypominamy również, że w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia

pacjenci wymagający konsultacji lekarskiej poza godzinami pracy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

mogą zgłaszać się do POZ – Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

(od godz. 18:00 do 8:00 w dni robocze oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy)

lub w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.