Dyrekcja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli informuje, że w dniu 2 maja 2023 r.

Poradnie Przychodni Specjalistycznej będą czynne od godziny 7:00 do godziny 14:35.

Przypominamy również, że w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia

pacjenci wymagający konsultacji lekarskiej poza godzinami pracy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

mogą zgłaszać się do POZ – Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

(od godz. 18:00 do 8:00 w dni robocze oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy).