W Stalowej Woli rusza Centrum Zdrowia Psychicznego

W Stalowej Woli rusza Centrum Zdrowia Psychicznego

Z dniem 1 sierpnia rozpocznie działalność Centrum Zdrowia Psychicznego, które powstało przy SPZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli. Ma ono za zadanie zapewnić wszystkim potrzebującym mieszkańcom powiatów stalowowolskiego oraz niżańskiego wsparcie psychiatrów, psychologów oraz terapeutów.

Uruchomienie tej jednostki wpisuje się w Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, w ramach którego w Polsce realizowany jest Pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego. W naszym kraju funkcjonuje już kilkadziesiąt CZP, a zgodnie z założeniami pilotażu, jedna taka jednostka powinna przypadać na populację wynoszącą od 50 do nawet 200 tysięcy mieszkańców i oferować pacjentom szeroką paletę świadczeń zdrowotnych. – Populacja powiatów stalowowolskiego i niżańskiego liczy łącznie około 170 tysięcy mieszkańców. Nasze centrum zapewni im kompleksową środowiskową, ambulatoryjną i stacjonarną opiekę psychiatryczną. CZP funkcjonuje w strukturze szpitala, ale jednym z najistotniejszych założeń jego funkcjonowania jest ścisła współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym: gabinetami POZ, OPS-ami, Środowiskowymi Domami Samopomocy, Warsztatami Terapii Zajęciowej, Stalowowolskim Ośrodkiem Wsparcia i Interwencji Kryzysowej oraz innymi organizacjami społecznymi, działającymi na rzecz ochrony zdrowia psychicznego. Takie skoordynowane działania pomogą nam udzielać pacjentom pomocy na wielu płaszczyznach oraz pomóc im w integracji społecznej – mówi Monika Pachacz-Świderska, Dyrektor SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Zgodnie z założeniami programu, w ramach którego w kraju powstają kolejne CZP, kompleksowość świadczonej przez nie psychiatrycznej opieki zdrowotnej, polega na zapewnieniu pacjentom diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji. Co niezwykle ważne, pomoc ma im być udzielana szybko, bez skierowania i bezpłatnie – również dla osób nieubezpieczonych. – Ta pomoc ma być jak najbardziej dostosowana do potrzeb pacjentów. Może obejmować wizyty w poradni, pobyt na oddziale dziennym lub stacjonarnym, wsparcie zespołu leczenia środowiskowego, który odwiedza pacjenta w domu, by pomagać jemu i jego rodzinie. Indywidualny plan leczenia będzie opracowywany przez specjalistów na podstawie kontaktu z osobą doświadczającą kryzysu psychicznego – tłumaczy dyrektor Monika Pachacz-Świderska.

Jak wygląda struktura organizacyjna stalowowolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego?

  • świadczeń stacjonarnych, czyli całodobowej opieki w szpitalu, udziela całodobowo i we wszystkie dni tygodnia Oddział Psychiatrii w SPZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli

  • świadczenia niestacjonarne psychiatryczne udzielane są (tak, jak dotychczas) w Oddziale Psychiatrycznym Dziennym, działającym od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-14:30

  • świadczenia ambulatoryjne są udzielane Stalowej Woli w dwóch punktach: od poniedziałku do piątku w przyszpitalnej Poradni Zdrowia Psychicznego (godz. 7:30 – 15:05) oraz również popołudniami – od poniedziałku do czwartku, w Poradni Zdrowia Psychicznego w SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego, czyli w popularnym Ambulatorium. Kolejna na obszarze działania stalowowolskiego CZP Poradnia Zdrowia Psychicznego działa w Nisku – to NZOZ Głow-Med

  • dodatkowo udzielane są również świadczenia w miejscu zamieszkania pacjenta, oparte na wizytach domowych i pracy terapeutycznej z nim oraz z jego rodziną. Tym, dla mieszkańców powiatu stalowowolskiego zajmuje się Zespół Leczenia Środowiskowego (ZLŚ nr 1), mieszczący się na terenie stalowowolskiego szpitala. W planach jest również uruchomienie ZLŚ nr 2 na terenie Szpitala Powiatowego w Nisku – dla mieszkańców powiatu niżańskiego.

Zespoły Leczenia Środowiskowego to nowość. Podobnie, jak powstały przy szpitalnej Poradni Zdrowia Psychicznego w Stalowej Woli, Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny (PZK), który będzie działał od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-18:00. To właśnie tu, w – PZK, będą dyżurować koordynatorzy, którzy będą przeprowadzali wstępną ocenę potrzeb osób zgłaszających się, a także uzgadniali wstępny plan postępowania. To również oni będą uzgadniali termin przyjęcia i wskazane miejsce uzyskania niezbędnego świadczenia psychiatrycznego w przypadkach pilnych – nie później, niż 72 godziny od zgłoszenia. Koordynator w PZK będzie również wyznaczał pacjentom ich indywidualnych koordynatorów opieki. W zależności od potrzeb, może nim zostać: lekarz, psycholog, psychoterapeuta, terapeuta lub pielęgniarka psychiatryczna.

Poza godzinami pracy Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego oraz Poradni Zdrowia Psychicznego, pomocy pacjentom udziela lekarz dyżurny Oddziału Psychiatrii w izbie przyjęć, w formie pomocy doraźnej. Kierownikiem Centrum Zdrowia Psychicznego jest lekarz kierujący Oddziałem Psychiatrycznym w SPZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.

– Żyjemy w takich czasach, że nie trzeba nikogo przekonywać o potrzebie powoływania takich jednostek, jak CZP. Zdrowie psychiczne wydaje się być coraz bardziej kruche i narażone na wiele niebezpiecznych czynników. Dodatkowo, niestety zupełnie niepotrzebnie, w wielu kręgach jest ono wciąż tematem tabu. Staramy się to zmieniać, choćby za pomocą takich akcji, jak organizowana przez nasz szpital niedawno „Razem dla zdrowia. Depresja”. Jestem przekonana, że powołanie do życia Centrum Zdrowia Psychicznego, poprawi dostępność do specjalistów w tym zakresie oraz zachęci mieszkańców do korzystania z ich pomocy. CZP z założenia oferują pomoc jedynie osobom pełnoletnim, ale nasz szpital czyni starania, aby zaoferować pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną również dzieciom i młodzieży. Ale więcej na ten temat już wkrótce – mówi dyrektor SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Do Punktu Zgłoszeniowo – Koordynacyjnego można zgłosić się osobiście bez skierowania, od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 8.00- 18.00. Aby uzyskać pomoc można skorzystać z dowolnej formy kontaktu (kontakt telefoniczny lub wizyta osobista).

Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny:

  • gabinet koordynatora mieści się w Poradni Zdrowia Psychicznego (budynek Oddziału Psychiatrycznego) przy ulicy Staszica 4 w Stalowej Woli

  • kontakt telefoniczny

         510 039 819 – Koordynator w Punkcie Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym

         519 342 526 – Zespół wyjazdowy 1

         519 342 519 – Zespół wyjazdowy 2

Poradnie Zdrowia Psychicznego:

  • Poradnia Zdrowia Psychicznego w Stalowej Woli ul. Staszica 4, tel. do rejestracji 15 84 33 300

  • Poradnia Zdrowia Psychicznego w Stalowej Woli SPZOZ (Ambulatorium) przy ul. Kwiatkowskiego 2, tel. do rejestracji 15 813 50 07

  • Poradnia Zdrowia Psychicznego w NiskuNZOZ Głow-Med, ul. 3 Maja 32a, tel. do rejestracji 15 814 18 59

Oddział Dzienny Psychiatryczny w Stalowej Woli ul. Staszica 4, tel. do Gabinetu Lekarskiego 15 84 33 153

Oddział Psychiatryczny w Stalowej Woli ul. Staszica 4, tel. do Izby Przyjęć 15 84 33 113.