Corocznie 28 lipca obchodzony jest Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby.

Pamiętajmy o tym, że:

  • Istnieje pięć głównych szczepów wirusa zapalenia wątroby – A, B, C, D i E,
  • Największy globalny problem stanowią wirusowe zapalenia wątroby typu B i C, które łącznie na całym świecie są najczęstszą przyczyną zgonów,
  • W przypadku WZW B dostępna jest szczepionka, która skutecznie chroni przed zachorowaniem. Natomiast leki przeciwwirusowe dedykowane WZW C mogą wyleczyć obecnie ponad 95 % osób z tym zakażeniem,

    WZW B i C mogą przebiegać w postaci ostrej lub przewlekłej. Ze względu na wieloletni bezobjawowy przebieg zakażenia wirusem WZW C, chorobę określono mianem „wirusowej bomby zegarowej” lub „cichej epidemii”. Osoba zakażona i niezdiagnozowana nie ma świadomości o swojej chorobie i o tym, że może zakażać inne osoby.

Lekarze świadczący usługi w ramach Poradni Hepatologicznej w naszym Szpitalu to:

  • dr n. med. Margarita Omelańska
  • lek. Teresa Ostrowska – Suduł